Radny i lekarz rodzinny z Zielonej Góry został skazany oraz wykluczony z rady miasta i PO

Radny, lekarz rodzinny z Zielonej Góry Robert S. został wykluczony z rady miasta i z szeregów Platformy Obywatelskiej, kiedy w grudniu 2017 roku został przyłapany na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu. Był nie tylko pijany ale również agresywny wobec policjantów, którzy udaremnili próbę jego ucieczki. We krwi stwierdzono 0,7 promila alkoholu. Sprawa zakończyła się w sądzie. Sąd wyrokiem nakazowym czyli na posiedzeniu bez przeprowadzenia rozprawy i udziału stron, skazał Roberta S. za jazdę pod wpływem alkoholu oraz za znieważenie policjantów i stosowanie przemocy wobec nich w czasie interwencji, na karę zakazu prowadzenia pojazdów przez okres 3 lat, łączną grzywnę w wysokości 6 tys. zł oraz wpłatę 5 tys. zł na cel społeczny. Za takie wykroczenia oskarżonemu groziła kara do dwóch lat więzienia. Prokurator w związku z orzeczeniem kary niewspółmiernej według prokuratury do popełnionych czynów wniósł sprzeciw od wyroku, co skutkowało przeprowadzeniem rozprawy z udziałem stron w trybie zwyczajnym. Prokurator domagał się zwiększenia grzywny łącznie do minimum 30 tys. zł oraz dodatkowo obciążenia oskarżonego kosztami postępowania sądowego.Nowe orzeczenie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, skazuje oskarżonego Roberta S. na grzywnę o łącznej kwocie 40 tys.zł, wpłatę 5 tys. zł na fundusz ofiar wypadków drogowych oraz po 1 tys. zł nawiązki na rzecz interweniujących policjantów, za czyny wobec nich o charakterze chuligańskim. Oskarżony musi też pokryć koszty postępowania sądowego w wysokości 11 tys. zł. Usatysfakcjonowana prokuratura nie zamierza apelować. Wyrok nie jest prawomocny.


Na podstawie gazetalubuska.pl
Obraz kmicican z pixabay.com

Dodaj komentarz