Nowy posterunek policji w Świętajnie na Mazurach

Kolejny etap w trwającym od 2016 roku z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji procesie odtwarzania posterunków policji został zakończony w Świętajnie w powiecie szczycieńskim.

Do tej pory w tej okolicy funkcjonowały jedynie punkty przyjęć interesantów przez dzielnicowych. Od teraz, dzięki nowej jednostce organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, mieszkańcy będą mogli liczyć na bardziej bezpośredni i szybszy kontakt z policjantami, którzy będą dbać o ich bezpieczeństwo.

Głównym celem powstania Posterunku Policji w Świętajnie jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w tej części powiatu szczycieńskiego oraz zwiększenie aktywności i dostępności Policji dla mieszkańców.

Na terenie gminy Świętajno i gminy Rozogi do tej pory funkcjonowały jedynie punkty przyjęć interesantów. Usytuowane były w Urzędzie Gminy Świętajno oraz w budynku gminnym na terenie Rozóg, gdzie dzielnicowi spotykali się z obywatelami, aby udzielić im pomocy w rozwiązaniu problemów.

Zarówno teren gminy Świętajno, jak i gminy Rozogi jest rozległy. Miało to wpływ m.in. na wydłużony czas oczekiwania na podjęcie czynności przez funkcjonariuszy Policji w chwili zaistnienia zdarzenia bądź udzielenia potrzebnej pomocy. Realizacja tej inwestycji jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i samorządowców.

Pod koniec 2017 roku Rada Gminy Świętajno wyraziła zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Na tej podstawie została przekazana działka o powierzchni 719 m² usytuowana w Świętajnie przy ul. Grunwaldzkiej.

Inwestycja sfinansowana została w całości (wraz z wyposażeniem) z Programu Modernizacji Policji na lata 2017 – 2020. Jej koszt wyniósł ponad 2 040 000 zł brutto.

Posterunek Policji w Świętajnie to siódmy przywrócony posterunek od 2016 roku na Warmii i Mazurach, w tym czwarty, który swoją siedzibę ma w zupełnie nowym budynku.

Klucze do nowego budynku nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przekazał mł. asp. Klaudiuszowi Rochmalskiemu pełniącemu obowiązki Kierownika Posterunku Policji w Świętajnie.

Zadanie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom tego rejonu będzie spoczywało na barkach 7 policjantów, którzy będą pełnić służbę w nowym posterunku. Będą to zarówno funkcjonariusze pionu prewencji, jak i pionu kryminalnego.

Dodaj komentarz