Pabianice: starostwo wyjaśnia, od kiedy kary za nierejestrowanie pojazdu

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło, kiedy powinny zostać nałożone kary na właścicieli pojazdów, którzy nie dokonają rejestracji w ciągu 30 dni od daty zakupu. 

Na stronach naszego portalu opisywaliśmy kolejki, jakie panowały w grudniu przed wydziałem komunikacji. Petenci ustawiali się przed drzwiami urzędu już po 3.00 w nocy. Większość obawiała się kar jakie mogą zostać nałożone w myśl zmiany w prawie, tj, Ustawie i ruchu drogowym.
Tymczasem z pisma przesłanego przez ministerstwo wynika, że Kary będą nakładane w przypadku:

 – sprowadzania po dniu 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień  po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania  ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;

– nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomieniu o tym starosty w terminie 30 dniu od daty nabycia lub zbycia.

EB

Kategorie

Dodaj komentarz