NIE dla genderowej karty w Poznaniu!

Czy w Poznaniu będą dawać pracę na podstawie parytetów płci lub orientacji seksualnej? Szybko zaapelujmy do radnych, by do tego nie doszło.

Już w najbliższy wtorek, 11 lutego odbędzie się posiedzenie Rady Miasta, na którym poruszona będzie kwestia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu lokalnym.

Po raz kolejny postulaty walki z przemocą oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn będą wykorzystane jako parawan do ideologicznej kolonizacji przestrzeni publicznej.

Nie pozwólmy na to!

Co znajdziemy w dokumencie, nad którym pochylą się poznańscy radni?

Eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn.

(Część I, pkt 4)

We współczesnym rozumieniu „stereotypy oparte na płci” to m. in.:

  • małżeństwo jako związek jednej kobiety i jednego mężczyzny;
  • mężczyzna jako ojciec – żywiciel i obrońca rodziny;
  • kobieta jako matka, dbająca o ciepło domowego ogniska.

Miasto podpisując Kartę, deklaruje, że te i podobne im „stereotypy”, z którymi utożsamia się większość Polaków, będą w Poznaniu eliminowane.

Czyli będzie różnorakimi aktywnościami, bonusami czy kampaniami zachęcało, aby kobiety przejmowały męskie role, a mężczyźni stawali się bardziej kobiecy.

Działania władz lokalnych i regionalnych muszą obejmować plany i programy uwzględniające równość płci oraz muszą być wyposażone w środki finansowe i osobowe potrzebne do ich wdrażania 

(Część I, pkt 6)

Pieniądze poznaniaków będą zatem przeznaczane na różnorakie szkolenia i kampanie w temacie „równości”, „antydyskryminacji” czy „tolerancji”.

I chyba mogą Państwo łatwo odgadnąć, jakie organizacje już ostrzą sobie zęby, aby poprowadzić takie zajęcia…

Sygnatariusz uznaje, że przemoc oparta na płci, jest wynikiem przekonania sprawcy, że jedna z płci ma przewagę nad drugą w kontekście nierównych relacji siły. 

(Art. 22 ust. 2)

Jest to jedna z zasadniczych tez ideologii gender – płeć męska i żeńska (i łączące się z nimi cechy fizyczne i psychiczne) są głównymi przyczynami przemocy, dlatego należy robić wszystko, aby je… wyeliminować.

W dokumencie nie pada ani jedno zdanie na temat powiązania przemocy z alkoholizmem czy narkotykami, choć potwierdzają to różnorakie badania. Ale, jak zapewne się Państwo domyślacie, pomysłodawcy dokumentu nie pominęli tego przypadkowo.

Sygnatariusz uznaje potrzebę likwidowania stereotypów ról kobiet i mężczyzn we wszystkich formach edukacji. W tym celu zobowiązuje się do (…) sprawdzania materiałów edukacyjnych szkół i innych programów edukacyjnych oraz metod nauczania, w celu zapewnienia, że zwalczają one stereotypowe postawy i praktyki. 

(Art. 13 ust. 3)

Po pierwsze, zobowiązanie do wprowadzenia tej ideologii do programów nauczania naruszałoby prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Ale to tylko wpisuje się to w strategię poznańskich włodarzy, którzy już w tym roku zamierzają wprowadzić edukację seksualną do szkół.

Po drugie, przyjęcie przez Poznań takiego zapisu oznaczałoby… złamanie Prawa oświatowego. Burmistrzowie, wójtowie czy radni, nawet Ci najmądrzejsi, nie mają kompetencji do ingerowania w treści do nauczania w szkole.

Dobór kadr na wszystkich poziomach organizacji, który odzwierciedla społeczną, gospodarczą i kulturową różnorodność lokalnej społeczności. 

(Art. 11 ust. 4 lit. c)

Pisząc najprościej – oznacza to, że kwalifikacje zawodowe przy zatrudnianiu pracownika schodzą na drugi plan. Poznańscy pracodawcy za najważniejsze kryteria będą musieli uznawać płeć, kolor skóry, czy nawet preferencje seksualne…

Dlatego bardzo proszę Państwa o podpis pod petycją do poznańskich radnych w sprawie tej szkodliwej karty, przygotowaną przez Społeczną Radę Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań” i Centrum Życia i Rodziny.

W środę wiceprezes Centrum, Kazimierz Przeszowski, uczestniczył w Poznaniu w spotkaniu z mieszkańcami.

Niestety, wielu poznaniaków nie wie o planach Rady Miasta, a świadomość zagrożenia, jakie niesie za sobą przyjęcie zapisów tej Karty, też jest niewielka.

Wystąpienie wywołało niemałe poruszenie wśród zebranych. Poznaniacy wyjątkowo oburzyli się oglądając materiały edukacyjne z zakresu edukacji seksualnej. Przeznaczone dla młodzieży, nazwane przez autorów „merytorycznymi”, zawierają, delikatnie mówiąc, „śmiałe” ilustracje.

Dlatego musimy działać! 1 podpis = 1 mail wysłany na skrzynkę pocztową każdego z poznańskich radnych.

Mam nadzieję, że ilość maili, którą otrzymają, da im do myślenia.

Głosowanie na ten temat odbędzie się na najbliższym posiedzeniu sesji, we wtorek 11 lutego. Dlatego musimy działać szybko!

Istnieje poważne zagrożenie, że efektem realizacji zapisów Karty będzie:

  • kwestionowanie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami;
  • faworyzowanie organizacji społecznych reprezentujących jedną tylko stronę debaty publicznej;
  • wydatkowanie środków publicznych na promocję postulatów zideologizowanych grup lobbystycznych.

Karta w żaden konkretny sposób nie wspomaga polskiego prawodawstwa w zakresie ochrony równości obywateli. Natomiast jej dalekosiężne konsekwencje niosą niebezpieczeństwo osłabiania rodziny i dekonstrukcji naturalnego ładu społecznego.

To bardzo ważna sprawa, bo za Poznaniem mogą pójść kolejne miasta. Bardzo proszę Państwa o podpis!

Kamil Zwierz
Prezes Centrum Życia i Rodziny

PS. Proszę także o rozesłanie tych informacji do bliskich i znajomych, zwłaszcza tych z Poznania. Im więcej podpisów, tym większa skuteczność! My jesteśmy obecni i monitorujemy rozwój sytuacji!


Szanowni Państwo,

1. Zwracam się do Państwa o podpisanie poniższej petycji i przekazanie wszystkimi swoimi kanałami, do członków Waszych organizacji z prośbą o rozpowszechnienie.
To protest przeciwko uchwaleniu w Poznaniu „Europejskiej karty równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym”.
Glosowanie ma się odbyć 11 lutego 2020 roku, prosimy o przybycie na Sesję Rady Miasta do Urzędu Miasta  w najbliższy wtorek o godz. 9.00, Plac Kolegiacki 17 .
Tu link: https://genderowakarta.pl/

2. Podczas ostatniego spotkania, zobowiązałam się przekazać Państwu linka do zgłoszenia na eksperta w Narodowym Instytucie Wolności.
https://niw.gov.pl/zostan-ekspertem-niw-crso/

3.  Przypominam o spotkaniu w najbliższy wtorek w Urzędzie Wojewódzkim o godz. 16.30 w sali 132.

Pozdrawiam
Natasza Dembińska-Urbaniak

Dodaj komentarz