Studenci Politechniki Białostockiej będą nawadniali Las Zwierzyniecki

Jak bardzo woda jest potrzebna dla człowieka do życia, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Podobnie, życiodajne właściwości ma dla przyrody. Przypomną o tym w ramach swoich plenerowych warsztatów w Lesie Zwierzynieckim już w najbliższą środę (16.12) studenci białostockiej politechniki.

Studenci wykonają zastawki z materiałów dostępnych na miejscu, by poprawić uwodnienie lasów przylegających do rezerwatu przyrody i by zatrzymywały jak najwięcej wody po opadach i roztopach.

„I my, i przyroda jesteśmy zależni od wody, a źródłem wody na niżu są w olbrzymiej większości siedliska leśne. Stan takich lasów pogarsza się na skutek zmian klimatu, dawnych melioracji i współczesnych ingerencji. Chcemy lepiej je poznać, by skuteczniej je chronić” – głoszą.

To pierwsze z cyklu działań poświęconych ogromnej roli lasów mokradłowych, zalewowych i bagiennych, jakie zamierzają prowadzić studenci w ramach działań Koła Naukowego Leśników, które działa przy Instytucie Nauk Leśnych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Swoją akcję rozpoczną w środę (16 grudnia) o godz. 12:00 od działań w Lesie Zwierzynieckim w Białymstoku (środkowy odcinek lasu wzdłuż ul. 11 listopada, parking przy ul. Świerkowej).

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz