Pierwsze prace dyplomowe w PWSZ w Elblągu obronione online

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z Instytutu Ekonomicznego obronili prace licencjackie w domu, przed monitorem swojego komputera. To pierwsze takie wydarzenie w historii Uczelni. To efekt zawieszenia zajęć na uczelniach na czas kwarantanny w związku koronawirusem. Zaliczenia, egzaminy i obrony prac dyplomowych online stają się faktem. Uczelnie muszą radzić sobie w nowej sytuacji.

Pierwsza obrona pracy dyplomowej online w historii PWSZ w Elblągu odbyła się 19 maja 2020 r. o godzinie 9:40. Martyna Statek, studentka kierunku Ekonomia w zakresie ekonomika procesów logistycznych, zalogowała się i połączyła się z komisją egzaminacyjną. Obrona trwała około 20 minut, studentka otrzymała ocenę bardzo dobrą.

Nie ukrywam, że obawiałam się przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej. Bałam się problemów natury technicznej oraz stresowałam się samą obroną, ponieważ jest to ważny etap w życiu każdego studenta. W trakcie obrony było jednak miło, emocje opadły, wszystko przebiegało sprawnie – mówi świeżo upieczona Pani licencjat.

Absolwentka jest zadowolona ze studiów z PWSZ w Elblągu, gdyż po odbyciu obowiązkowych praktyk studenckich w jednej z elbląskich firm już w trakcie studiów otrzymała propozycję pracy.

Tego dnia w Instytucie Ekonomicznym odbyły się jeszcze 4 wideoobrony studentów ze specjalności media społecznościowe w biznesie. Wśród nich znalazł się Mateusz Burzyński, który obronił się również na ocenę bardzo dobrą.

Po obronie powiedział:

Był to mój pierwszy egzamin w systemie zdalnym. Myślę, że towarzyszył mi stres, jak przy normalnej obronie, ale atmosfera była miła i wszystko wypadło dobrze. Dużo pomogło nam szkolenie sprzed dwóch tygodni  na temat posługiwania się platformą.

Jak podkreśla wicedyrektor Instytutu Ekonomicznego mgr Katarzyna Olszewska, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej, realizacja takich obron nie różni się proceduralnie od klasycznej obrony.

Wszyscy zainteresowani logują się do platformy w wyznaczonym terminie. Komisja pojawia się wcześniej, aby dograć kwestie formalne. Przede wszystkim zwracamy uwagę na merytoryczne przygotowanie studenta oraz na wyczerpujące odpowiedzi udzielane na zadane pytania – powiedziała Katarzyna Olszewska

Przeprowadzenie obron w trybie zdalnym było możliwe, dzięki  zaleceniom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i innym obowiązującym przepisom prawa. 

Dodaj komentarz