Możliwości obszarów wiejskich Warmii i Mazur do 2040 roku – konsultacje społeczne

Ideą konsultacji, które potrwają do 30 listopada 2020 roku, jest zebranie opinii na temat możliwości i wyzwań obszarów wiejskich do 2040 roku.

Konsultacje są skierowane do mieszkańców z obszarów wiejskich, miejskich i pośrednich.

Mogą w nich wziąć również udział przedstawiciele europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych organów administracji, społeczeństw obywatelskich, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i akademickich, instytucji oraz organizacji edukacyjnych i szkoleniowych.

Komisja zobowiązała się do opracowania długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Konsultacje społeczne przyczynią się do tego procesu dzięki zgromadzeniu opinii i poglądów mieszkańców Europy na aktualne potrzeby obszarów wiejskich, czynniki wpływające na atrakcyjność obszarów wiejskich, przyszłe perspektywy obszarów wiejskich czy sprawowanie rządów na obszarach wiejskich.

Poruszane są w ankiecie zagadnienia związane ze wspólną polityką rolną, polityką regionalną, polityką spójności, polityką społeczną, polityką energetyczną, transportową, łączności, ochrony środowiska i klimatu.

Konsultacje potrwają do końca listopada 2020 roku. Organizatorem inicjatywy jest Komisja Europejska.

WIĘCEJ INFORMACJI

(Jeżeli strona nie otworzy się po polsku, należy zmienić język klikając na napis „English” na górze strony)

Oprac Es.

Źródło i foto: UMWW-M

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz