Lada dzień ruszy budowa dróg rowerowych na ulicy Kruszwickiej w Bydgoszczy

Dzisiaj, 12 marca ZDMiKP przekazał plac budowy pod nowe drogi rowerowe na ulicy Kruszwickiej.

Nowe drogi rowerowe na ulicy Kruszwickiej ułatwią przejazd z zachodniej części Bydgoszczy na Stare Miasto.
Połączone zostaną:

  • trasa wzdłuż Kanału Bydgoskiego
  • drogi rowerowe wzdłuż Grunwaldzkiej
  • droga rowerowa w kierunku dworca kolejowego
  • powstanie bezpieczny dojazd na Wyspę Młyńską

W ramach rozpoczynającej się inwestycji powstanie infrastruktura dla ruchu rowerowego obejmująca ulicę Kruszwicką oraz rondo Poznańskie wraz z wlotami ul. Poznańskiej, Grudziądzkiej, Stromej i Szubińskiej z wyprowadzeniem szlaków pieszych i rowerowych. Przy ul. Kruszwickiej drogi rowerowe powstaną po obu stronach jezdni.

Wydzielona droga rowerowa będzie funkcjonować na całej długości po stronie zachodniej (przy centrum handlowym). Niezbędna będzie do tego korekta jezdni, która w części zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu.

Po stronie wschodniej (od strony szkoły) część trasy wytyczona zostanie w formie drogi rowerowej i pieszo-jezdni. Rowerzyści będą mogli korzystać też z tunelu łączącego plac Poznański z ulicą Dolina oraz z jezdni parkingowej (zakończenie ul. Kordeckiego). Drogi rowerowe powstaną też wokół placu Poznańskiego. Wykonane zostaną też nowe zatoki autobusowe na wylocie z ronda w ulice Szubińską i Stromą.

Przebudowane będzie też oświetlenie uliczne, urządzenia energetyczne i teletechniczne, sygnalizacja świetlna i urządzenia systemu ITS , sieć wodociągowa i sieć cieplna.

Roboty będą realizowane przy zachowaniu ciągłości ruchu, bez wykonywania objazdów. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót zobligowany jest też zapewnić bezpieczny dostęp do posesji i lokali użytkowych. Planowany termin zakończenia robót to sierpień bieżącego roku.
Koszt inwestycji  to blisko 9 mln zł.

Źródło: bydgoszcz24.pl


Get involved!

Comments

No comments yet