Każdy obywatel ma swój mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia wszelkie opłaty związane z PIT, CIT i VAT można zapłacić wyłącznie na swój indywidualny rachunek mikropodatkowy wygenerowany dla każdego podatnika oddzielnie – czytamy na stronie Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Urząd Skarbowy w Olsztynie (https://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-olsztynie/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/K8Ip/content/pit-cit-i-vat-zaplacisz-na-mikrorachunek-podatkowy-od-1-stycznia-2020?redirect=https%3A%2F%2Fwww.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl%2Furzad-skarbowy-w-olsztynie%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_K8Ip%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_K8Ip_ ). Każdy podatnik może w dowolnym momencie wygenerować numer swojego rachunku mikropodatkowego korzystając korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Jeżeli podatnik jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności podatkowej ani nie będącą zarejestrowanym podatnikiem VAT, używa do wygenerowania numeru swojego mikrorachunku podatkowego numeru PESEL. Jeżeli natomiast prowadzi działalność gospodarczą, jest podatnikiem VAT, lub jest płatnikiem podatków albo składek na ubezpieczenie społeczne lub/i zdrowotne do wygenerowania numeru swojego mikrorachunku używa numeru NIP.

Nie trzeba w tym celu składać żadnych wniosków do Urzędu Skarbowego a wygenerowanie numeru mikrorachunku jest całkowicie bezpłatne.

Obraz William Iven z Pixabay

Mikrorachunek podatkowy służy jedynie do wpłat podatku.

Dodaj komentarz