W Szkole Podstawowej nr 11 w Gdyni wprowadzono „Procedurę korzystania z telefonów komórkowych (…)”

w Szkole Podstawowej nr 11 w Gdyni przy ulicy Wrocławskiej 54 ograniczono z telefonów komórkowych oraz wszelkich innych urządzeń elektronicznych – poinformował portal dziennikbaltycki.pl (https://dziennikbaltycki.pl/gdynska-podstawowka-wprowadza-zakaz-korzystania-z-telefonow-na-czym-polega-nowy-zapis-w-statusie-szkoly-podstawowej-nr-11/ar/c5-14796182).

Zakaz, nie tylko dla uczniów, ale także dla pracowników obsługi oraz gości z zewnątrz, wprowadził dyrektor placówki Sławomir Wiśniewski. Została przez niego wprowadzona specjalna „Procedura korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni”, która ściśle określa zasady korzystania z ww. urządzeń.

Gradacja kar za naruszenie ww. wytycznych zaczyna się od upomnienia i adnotacji w e-dzienniku, a kończy na oddaniu telefonu do sekretariatu, skąd uczeń odbiera go po zakończeniu zajęć szkolnych danego dnia. Pracownicy mogą z kolei korzystać z telefonów komórkowych jedynie w pokoju nauczycielskim lub w pomieszczeniach służbowych. Nieprzestrzeganie tych zasad jest traktowane jako naruszenie dyscypliny pracy.

Obraz Jan Vašek z Pixabay

Dodaj komentarz