Czy będzie w Łodzi rondo imienia gen. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego?

W dniu 6 lipca został zawiązany w mieście Łodzi Społeczny Komitet upamiętnienia gen. Tadeusza Rozwadowskiego w 100-u lecie „Bitwy Warszawskiej”.

Jego sygnatariusze przygotowali projekt uchwały dla Rady Miejskiej w Łodzi. Jeżeli zostanie wstępnie przyjęty zbierzemy pod nim 300 podpisów by mógł wpłynąć pod obrady RM jeszcze przed 15 sierpnia. W dniu 7-go lipca o godzinie 9:00 jako pełnomocnik Komitetu składam w UMŁ na Piotrkowskiej 104. W załączniku uzasadnienie do projektu uchwały oraz sam projekt upamiętnienia gen. Tadeusza Rozwadowskiego w naszym mieście. Czy możemy liczyć na wsparcie ministra Piotra Glińskiego czy Waldemara Budy? 

Rzecz jasna łatwo postawić pytanie, ale trudniej to zrealizować, zwłaszcza gdy między inicjatywą społeczną a tymi, którzy finalnie decydują o nadaniu imienia nie ma prostej kontynuacji.

W Łodzi dużo się mówi o obywatelskości, budżecie obywatelskim etc, ale w praktyce inicjatywy społeczne są dość chłodno przyjmowane w łódzkim magistracie. Jak będzie tym razem?

Na początek link do biogramu Generała – warto uświadomić sobie, jak wiele dokonał za swego życia, i jak wielki wkład miał w polskie zwycięstwo nad bolszewią latem 1920 roku:

Tadeusz Jordan Rozwadowski herbu Trąby (ur. 20 maja 1866 w Babinie, zm. 18 października 1928 w Warszawie) – polski wojskowy, feldmarschalleutnant cesarskiej i królewskiej Armii, generał broni Wojska Polskiego, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w czasie bitwy warszawskiej 1920, Generalny Inspektor Jazdy i Generalny Inspektor Kawalerii Wojska Polskiego w latach 1921–1926, w maju 1926 roku dowódca legalnych sił rządowych odpierających pucz Józefa Piłsudskiego, konstruktor i wynalazca wojskowy.

Ukończył studia w Technicznej Akademii Wojskowej i Szkole Wojennej w Wiedniu. W trakcie służby w cesarskiej i królewskiej Armii uzyskiwał kolejne awanse, dochodząc na rok przed wybuchem Wielkiej Wojny do stopnia generała-majora. Po wybuchu wojny w 1914 roku objął dowództwo XII Brygady Artylerii Austro-Węgier.

W maju 1915 roku odegrał kluczową rolę w przełamaniu przez siły austriackie i niemieckie frontu w bitwie pod Gorlicami. Rozwadowski zaproponował wówczas nowy sposób użycia artylerii, tzw. ruchomą zasłonę ogniową, polegającą na przesuwaniu linii ostrzału artyleryjskiego tuż przed atakującą piechotą. Ścisłe współdziałanie artylerii z piechotą umożliwiło zajęcie pozycji rosyjskich i zmusiło przeciwnika do odwrotu.


Uzasadnienie do projektu uchwały zgłoszonego przez Społeczny Komitet upamiętnienia gen. Tadeusza Rozwadowskiego w 100-u lecie „Bitwy warszawskiej”

Szanowni Państwo Radni,

15 sierpnia 2020 roku przypada 100 rocznica przełomowej „Bitwy Warszawskiej”.

Jak wskazują historycy jej wynik zaważył nie tylko na losach Polski ale i Europy.

Według brytyjskiego polityka, dyplomaty i pisarza Edgara Vincentego D’Abernona

jedna z 20 najważniejszych bitew w dziejach ludzkości.

Jednym z architektów tego epokowego zwycięstwa był generał broni Tadeusz Rozwadowski. W kluczowym momencie wojny polsko-bolszewickiej został wezwany do stolicy, gdzie 22 lipca 1920 roku mianowano go ponownie szefem Sztabu Generalnego. Pełnił tę funkcję przez cały okres Bitwy Warszawskiej, będąc jednym z głównodowodzących w bitwie po stronie polskiej.

Niestety w Łodzi nie ma wyraźnego miejsca, symbolu upamiętniającego jego osobę.

Ulica generała Tadeusza Rozwadowskiego to króciutka gruntowa uliczka na Złotnie.

W związku z powyższym jako mieszkańcy Łodzi chcielibyśmy zaproponować możliwość upamiętnienia naszego wybitnego generała poprzez nadanie jego imienia rondu u zbiegu ulic Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej bądź innego równie eksponowanego miejsca w mieście, jak np. przedłużenie al. Kościuszki do ul. Wólczańskiej.

Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie i podjęcie decyzji jeszcze przed 15 sierpnia, by ceremonia nadania mogła zbiec się z obchodami 100 rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej 1920 r. 

za: PRAWA ŁÓDŹ

oprac. Jan Szałowski

Dodaj komentarz