Aktywizacja zawodowa osadzonych w Międzyrzeczu

O tym jak ważne znaczenie w życiu każdego człowieka ma praca, nie trzeba nikogo przekonywać, szczególnie w czasach kiedy z powodu absurdalnych metod walki ze sztucznie wykreowaną pandemią wielu obywateli już ją straciło, a jeszcze więcej wkrótce straci. W najgorszej sytuacji na rynku pracy są grupy wykluczone społecznie. Jedną z nich są więźniowie, którzy mają w niewielkim zakresie dostęp do tego ważnego środka resocjalizacji, jakim jest możliwość wykonywania pracy zarobkowej pomimo pozbawienia wolności.           

Praca dla skazanych, to nie tylko źródło stabilizacji materialnej, a więc możliwość spłaty zobowiązań czy wsparcia rodziny, ale przede wszystkim budowania wysokiej samoooceny, zdobywania nowych kwalifikacji i sprawdzenia się w warunkach życia akceptowanych społecznie. Ma to niebagatelne znaczenie w znalezieniu zatrudnienia i swojego miejsca na ziemi po odbyciu kary i odzyskaniu wolności. A co najważniejsze z dużym prawdopodobieństwem zapobiegnie w wielu przypadkach powrotowi na drogę przestępczą.                

Jak donosi portal miedzyrzecz.naszemiasto.pl osadzeni w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu pomimo problemów na rynku pracy z powodu koronakryzysu dostali szansę wydostania się z matni w jakiej się znaleźli i skończyć z życiem na bakier z prawem. W ramach programu ,,Praca dla Więźniów” aż 50 skazanych znajdzie pracę przy budowie hali produkcyjnej o powierzchni 1000 m.kw. na terenie aresztu, w której docelowo będą produkowali izolacje akustyczne stosowane w samochodach.              

Ta forma wsparcia będzie skierowana przede wszystkim do osadzonych w międzyrzeckim areszcie przestępców młodocianych, którzy po raz pierwszy weszli w konflikt z prawem oraz recydywistów penitencjarnych. Ważną kwestią zatrudniania więźniów, obok pomocy w znalezieniu życiowego celu jest też ograniczenie do minimum ich czasu wolnego, który sprzyja niestety eskalacji zachowań agresywnych i przemocy w stosunku do współwięźniów oraz samookaleczeniom i destrukcyjnemu zjawisku jakim jest tworzenie subkultury więziennej.         

Opracowanie BC 
Źródło:   

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz