Abonament rtv – należność oczywista nie dla każdego

Przez pierwsze cztery miesiące bieżącego roku urzędy skarbowe otrzymały 35 tysięcy tytułów wykonawczych, w oparciu o które egzekwują zaległe należności.

Siedem milionów złotych zaległego abonamentu ściągnęli przedstawiciele Poczty Polskiej w okresie styczeń – czerwiec 2020. Pomorze ma tu dzierżyć palmę pierwszeństwa a kary dla jego mieszkańców sięgać 400 tysięcy zł.

Każda osoba posiadająca w domu radio i/lub telewizor powinna, zgodnie z przepisami prawa zapłacić każdego miesiąca skarbowi państwa określoną kwotę tzw. abonamentu. Zgodnie z utartym od lat zwyczajem czyni to jednak jedynie niewielki odsetek obywateli RP. Ostatnio Poczta Polska zaczęła ścigać osoby uchylające się od tych opłat.


Jak informuje na swoim portalu Dziennik Bałtycki Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych poprosił na początku czerwca Pocztę Polską o wstrzymanie tych windykacji w związku z epidemią koronawirusa. Według danych Ministerstwa Finansów w pierwszym kwartale 2020 wpływy z opłat abonamentowych były mniejsze o blisko 1 milion zł w stosunku do pierwszego kwartału 2019.


Dziennik Bałtycki cytuje tutaj portal money.pl, który przygotował na podstawie danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informację o skali zjawiska niepłacenia abonamentu rtv w Polsce. Najwięcej osób (399) przyłapano w województwie pomorskim, najmniej w województwach: lubuskim (4) i opolskim (3).


Pomorska gazeta przytacza także dane, zgodnie z którymi urzędy skarbowe egzekwują zaległy abonament z kont emerytów i rencistów, w tym osób zwolnionych z tej opłaty. W okresie przedwyborczym ta informacja nie jest korzystna dla partii rządzącej i prawdopodobnie dlatego minister Jacek Sasin wystąpił ze wspomnianą wyżej inicjatywą. A przy okazji przypisał Donaldowi Tuskowi odpowiedzialność za ww. kłopoty ze ściągalnością abonamentu, ponieważ wspomniał on kiedyś na forum publicznym o pomyśle likwidacji abonamentu. Było to wprawdzie już 12 lat temu, jednak nie przeszkodziło to także KRRiT wystosować podobnego oświadczenia.


Posiadacz radia powinien każdego miesiąca wpłacać do Skarbu Państwa 7 zł, a posiadacz i radia, i telewizora, albo tylko telewizora 22,7 zł. Z opłat zwolnione są osoby, które ukończyły 75 rok życia, albo ukończyły 60 rok życia i ich emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, a także osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej oraz inwalidzi wojenni i wojskowi.


Według KRRiT chociaż na 13,5 mln polskich gospodarstw domowych aż 96,4% posiada telewizor, to na koniec 2018 roku zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne miało tylko 6,6 mln gospodarstw domowych, spośród których 3,7 mln abonentów było zwolnionych z opłaty abonamentowej. A i tak na koniec 2018 r. opłatę uregulowało tylko 994 637 abonentów. 


Kara za niepłacenie abonamentu jest równa 30-krotności miesięcznej opłaty czyli 681 zł. Dziennik ostrzega także przed możliwymi kontrolami, które mają na celu wyszukiwanie w mieszkaniach niezarejestrowanych odbiorników rtv.


Oprac. ŁC

Na podstawie:

  • dziennikbaltycki.pl
  • https://dziennikbaltycki.pl/na-pomorzu-najwiecej-nieplacacych-za-abonament-rtv-kary-opiewaja-na-prawie-400-tys-zlotych/ar/c3-15016014
  • Obraz Free-Photos z Pixabay

Dodaj komentarz