Przyszłość Ameryki w rękach szefów wywiadu

Adwokatka Sidney Powell stwierdziła, że sprawa domniemanej zagranicznej ingerencji w wybory 3 listopada „to więcej niż potrzeba, aby zastosować” dekret prezydenta Donalda Trumpa w sprawie zagranicznej ingerencji, wydany w 2018 roku.

We wrześniu 2018 r. Trump podpisał dekret, w którym postanawia się: „nie później niż 45 dnia po zakończeniu wyborów w Stanach Zjednoczonych, dyrektor Wywiadu Narodowego (Director of National Intelligence, DNI) [1], w porozumieniu z szefami wszystkich innych właściwych departamentów i agencji, przeprowadzi ocenę wszelkich informacji wskazujących, że obcy rząd (lub jakakolwiek osoba działająca w charakterze agenta, czy też w imieniu obcego rządu) działał z zamiarem lub w celu ingerencji w te wybory.”

Powell powiedziała redakcji „The Epoch Times”, że wierzy, iż zastosowanie tego dekretu może dać Trumpowi „władzę każdego rodzaju … władzę robienia wszystkiego, od aresztowania aktywów po zamrażanie spraw i żądanie konfiskaty maszyn” – mając na myśli maszyny do głosowania.

„Dzięki tym nadzwyczajnym uprawnieniom Trump mógłby nawet wyznaczyć specjalnego prokuratora, aby dokładnie to wszystko zabadał, i to jest właśnie to, co powinno się stać” – powiedziała Powell. – Wszystkie te maszyny, wszystkie maszyny do głosowania w naszym kraju powinny być teraz skonfiskowane. Szczerze mówiąc, istnieje więcej niż wystarczająca ilość wiarygodnych dowodów kryminalnych, aby to posunięcie uzasadnić, wiarygodnych dla każdego, kto jest gotów zająć się prawem i faktami wyłącznie dla samej prawdy, a nie dla polityki, chciwości korporacyjnej lub globalnego bogactwa.”

Niektórzy, w tym przewodnicząca Partii Republikańskiej w hrabstwie Maricopa (Arizona) Linda Brickman, a także sama Powell, twierdzili przez ostatni miesiąc, że maszyny Dominion Voting Systems umożliwiły zaliczanie głosów oddanych na Trumpa kandydatowi demokratów Joe Bidenowi. Dominion zanegował to, stwierdzając, że takie przerzucanie głosów nie jest możliwe, i twierdząc jednocześnie, że nie ma żadnych powiązań z obcymi rządami, i że nie pozwala swoim pracownikom uczestniczyć w podliczaniu głosów.

Jak zauważyła Powell, dyrektorowi Wywiadu Narodowego Johnowi Ratcliffe pozostało już tylko kilka dni na przygotowanie tego raportu i przekazanie go prezydentowi, zgodnie z dekretem z września 2018 roku. Nie jest jasne, czy i kiedy Ratcliffe opublikuje ów raport, ponieważ do tej pory oficjalnie tego nie potwierdzono. Od czasu wydania dekretu ponad dwa lata temu, prawie o nim nie wspominano.

Jeśli Ratcliffe opublikuje swój raport, „to rozsadzi on mózg każdemu obywatelowi w naszym kraju, który jest gotów spojrzeć na prawdę i fakty” – powiedziała Powell. – Albowiem nigdy, przenigdy nie widzieliśmy czegoś takiego w historii naszego państwa. I to musi zostać natychmiast powstrzymane, albo już nigdy nie będzie u nas wolnych i sprawiedliwych wyborów.”

Dekret przewiduje, że „w ciągu 45 dni od otrzymania opinii i informacji” szefowie Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Homeland Security, DHS) oraz „wszystkie inne odpowiedzialne agencje” powinny dostarczyć raport oceniający wybory parlamentarne w USA.

Ma on uwzględniać „zakres, w jakim jakakolwiek zagraniczna ingerencja w infrastrukturę wyborczą znacząco wpłynęła na bezpieczeństwo lub integralność tej infrastruktury, podliczanie głosów lub terminowe przekazywanie wyników wyborów; a jeśli jakakolwiek zagraniczna ingerencja była powiązana z działaniami wymierzonymi w infrastrukturę lub odnoszącymi się do organizacji politycznej, kampanii [wyborczej] lub [konkretnego] kandydata – [ma on uwzględniać] zakres istotnego wpływu takich działań na bezpieczeństwo lub integralność tej infrastruktury, w tym na skutek nieautoryzowanego dostępu do niej, ujawnienia lub groźby ujawnienia, bądź zmiany lub sfałszowania informacji lub danych” – czytamy [w dekrecie].

Jack Phillips, Jan Jekielek, „The Epoch Times”

Tłumaczenie – Grzegorz Grabowski

[1] – Szef Wspólnoty Wywiadów (Intelligence Community, IC), czyli zwierzchnik i koordynator 16 agencji wywiadowczych rządu USA – zob.: https://en.wikipedia.org/wiki/Director_of_National_Intelligence ; Wikipedia: „Na wspólnej konferencji prasowej z dyrektorem FBI Christopherem Wrayem w dniu 21.10.2020 r., John Ratcliffe oświadczył, że Rosja i Iran wykradły dane rejestracyjne amerykańskich wyborców i mogą je wykorzystać do ingerowania w procedury wyborcze.” (przyp. tłum.).

Tekst oryginalny: Sidney Powell: Trump Could Trigger 2018 Executive Order on Foreign Election Interference (Sidney Powell: Trump może wykorzystać dekret wykonawczy z 2018 roku w sprawie zagranicznej ingerencji w wybory) https://epochtimes.today/sidney-powell-trump-could-trigger-2018-executive-order-on-foreign-election-interference/ (14.12.2020).

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz