MSZ: Polska rozpoczyna prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej

MSZ informuje:

1 lipca Polska objęła przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, które potrwa do 30 czerwca 2020 r. Obecna prezydencja przebiegać będzie pod hasłem „Powrót na właściwe tory” („Back on track”).

1 lipca 2020 r. rozpoczęło się roczne, rotacyjne polskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Jest to szóste przewodnictwo Polski w V4. Program polskiej prezydencji przyjęła Rada Ministrów w dniu 30 czerwca 2020 roku. Polska prezydencja przebiegać będzie pod hasłem „Powrót na właściwe tory” („Back on track”). Współpraca wyszehradzka skupi się nie tylko na odbudowie po pandemii, ale także na nadaniu impulsu współpracy regionalnej, jej usprawnieniu oraz wspieraniu kontaktów międzyludzkich między społeczeństwami czterech państw Grupy po zniesieniu ograniczeń pandemicznych. Kluczową płaszczyzną zaangażowania V4 pozostaje Unia Europejska. Stąd też V4 pod polskim przewodnictwem koncentrować się będzie w swoich pracach na bieżącej agendzie europejskiej. W tym kontekście do priorytetów należy m.in. współpraca i koordynacja w związku z negocjacjami Wieloletnich Ram Finansowych oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy (EIO). Poza tym V4 koncentrować będzie swoją uwagę m.in. na pogłębianiu współpracy w sektorze cyfrowym, kooperacji w dziedzinie bezpieczeństwa, rozwoju infrastruktury oraz agendzie międzynarodowej, np. wspieraniu prointegracyjnych aspiracji państw Bałkanów Zachodnich, a także rozwoju Partnerstwa Wschodniego.

Inicjatywy V4 i działania w ramach polskiej prezydencji zostaną podzielone na trzy obszary:

1. Gospodarka i łączność („connectivity”)

2. Bezpieczeństwo

3. Społeczeństwo

W tych trzech obszarach PL PREZ wyznaczyła 4 cele:

1. Silna V4 w silnej Europie

Cel związany z koordynacją działań państw V4 w UE

2. Powrót do normalności

Cel związany z walką z pandemią COVID-19 i jej skutkami

3. Kontakty międzyludzkie

Cel związany ze wzmocnieniem integracji i spójności w ramach V4, pomiędzy krajami/społecznościami V4.

4. Cyfrowa V4 – e-V4

Cel związany z rozwojem współpracy V4 w sektorze cyfrowym.

  • źródło: MSZ

Dodaj komentarz