Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Wspólne oświadczenie ministrów Polski, Estonii, Litwy i Łotwy

MSZ informuje:

My, ministrowie spraw zagranicznych Litwy, Łotwy i Polski oraz podsekretarz stanu ds. europejskich Estonii, po wspólnej wizycie w Macedonii Północnej w dniach 3-5 marca 2020 roku, wyrażamy zdecydowane i jednoznaczne poparcie dla europejskich aspiracji krajów regionu Bałkanów Zachodnich oraz dla pewnej, opartej na merytorycznych przesłankach perspektywy ich pełnego członkostwa w Unii Europejskiej.

W tym kontekście pragniemy wyrazić głęboką nadzieję, że Rada wyda w tym miesiącu zgodę na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną, zgodnie z najnowszymi pozytywnymi zaleceniami Komisji Europejskiej i przychylną oceną wysiłków obu tych krajów na rzecz reform, oraz w ślad za komunikatem Komisji w sprawie usprawnienia procesu rozszerzenia UE. Decyzja ta potwierdzi zaangażowanie i wiarygodność polityki rozszerzenia Unii Europejskiej.

Jako przedstawiciele państw, które przyłączyły się do Unii Europejskiej szesnaście lat temu, podzielamy powszechne przekonanie, że unijna polityka rozszerzenia przyczynia się do osiągnięcia stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu zarówno w regionie Bałkanów Zachodnich jak i w całej Europie. Europejska integracja Bałkanów Zachodnich powinna zatem pozostawać strategicznym celem politycznym Unii Europejskiej.

Estonia, Litwa, Łotwa i Polska niezmiennie wspierają państwa regionu Bałkanów Zachodnich w ich wysiłkach reformatorskich podejmowanych podczas procesu akcesyjnego. Wsparcia tego udzielamy w ramach relacji dwustronnych, na forum Unii Europejskiej i innych formatów wielostronnych. Tempo negocjacji akcesyjnych powinno zależeć jedynie od postępu w przeprowadzaniu reform w dziedzinach określonych przez Komisję i Radę, przestrzegania wartości unijnych i przystąpienia do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Get involved!

Comments

No comments yet