W Bielsku-Białej członkom komisji wyborczej nakazano poświadczenie nieprawdy, również przykłady z Łodzi

Zgłoszenie podejrzenia nieprawidłowości wyborczych – Bielsko-Biała

Przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej nr 27 w Bielsku-Białej
Monika Socha-Czyż
www.monika-czyz.pl

Bielsko-Biała, 27.06.2020 r.

Komisarz Wyborczy Bielsko-Biała I
SSO Ryszard Brygier

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej
Dyrektor Delegatury
Andrzej Adamek

Szanowni Panowie,

w załączeniu przesyłam druk otrzymany dzisiaj w „pakiecie wyborczym” Obwodowej Komisji Wyborczej nr 27 w Bielsku-Białej z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, tj. „protokół z ostemplowania kart do głosowania wykorzystywanych w głosowaniu korespondencyjnym”, w którym in blanco wpisano liczbę „10”. Z protokołu – punkty 1-2-  ma wynikać, że ewentualni dani członkowie tej Komisji (wskazani przez komitety wyborcze) mieli być obecni przy tej czynności, a przynajmniej taka możliwość miała być im stworzona. To, że w takiej czynności miałby uczestniczyć członek jakiejś komisji powołany przez Komisarza Wyborczego Bielsko-Biała I nie daje transparentności procesu wyborczego.

Pytam zatem:

1. Jak można wymagać w gotowym druku poświadczenia stemplowania kart do głosowania post factum? Czy taki protokół nie powinien być sporządzony od razu po czynności ostemplowania? Dlaczego go nie sporządzono i nie podpisano w dniach tej czynności 17-19 czerwca? Ponadto nie uważam, że samo stemplowanie miało trwać dwa dni – jak sugeruje protokół. Zatem ile realnie, w którym dniu, w jakich godzinach, po ile, itd.?

2. Jak można w protokole zakładać, że ma go podpisać przewodniczący/zastępca przewodniczącego danej Obwodowej Komisji Wyborczej – skoro nie uczestniczył w takiej czynności? Ilu przewodniczących lub ich zastępców podpisze podobny bezwiednie, nie uczestnicząc w takiej czynności?

3. Skąd wynika pewność, że kart do głosowania ostemplowanych było 10 a nie 100 w przypadku Ob.K.W. nr 27 w Bielsku-Białej?

4. Czy wyborca – bez pakietu wyborczego, koresondecyjnego –  jest w stanie umieścić tak przygotowaną kartę do głosowania w urnie głównej i tak wypaczyć wynik głosowania? To chyba kreuje też błędy w protokole z głosowania, nieprawdaż?

5. Jaka jest skala tego zjawiska i pomysłu na uzyskiwanie protokołów ostemplowania kart post factum?

6. Gdzie były deponowane te karty wyborcze po ostemplowaniu? Proszę o nadesłanie mi kopii protokołu z ich zdeponowania.

Zgłaszam też, że wbrew postanowieniu PKW w sprawie warunków funkcjonowania komisji wyborczych, w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 27 w Bielsku-Białej nie zapewniono nam zamykanego pomieszczenia na dokumenty wyborcze .. w nocy z 27 na 28 czerwca.

Przedstawiona sprawa powoduje, że można mieć uzasadnione wątpliwości w sprawie przygotowania wyborów i samych ilości ważnych kart do głosowania w wyborach, które odbędą się jutro. Nie podpiszę tak przygotowanego protokołu ostemplowania kart i uważam, że takie praktyki mogą stanowić uzasadnione podejrzenie, że doszło do spełnienia przesłanek zaistnienia przestępstwa z art. 248 kk.

Z poważaniem
Monika Socha-Czyż
radna Sejmiku Wojewodztwa Śląskiego V kadencji

Do wiadomości:
1. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP dr Andrzeja Dudy, Warszawa
2. Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy, Warszawa


W całej Polsce dochodzi do nieprawidłowości. Zaniedbano szkolenia dla obwodowych komisji wyborczych. Praktycznie szkoliło na szerszą skalę jedynie Stowarzyszenie RKW.

Oto kilka interwencji z Łodzi (dane personalne usunięte – korespondencja z messengera łódzkiego sztabu RKW).


W komisji 144 na ul. Minerskiej w LO jest więcej około 271 kart do głosowania-zgłosiła mi (…)- Członek tej komisji.

W 80 też był problem z zabezpieczeniem kart, USC przy Pabianickiej w rejonie, kilkanaście nadprogramowych kart (4x liczone) rzeczywista liczba w protokole.

Interweniowałam u Pani Pieńkowskiej [komisarz wyborczy – red.], ze w komisji nr 169 rozpoczęto stemplowanie kart do głosowania już dziś. Pani Pieńkowska przyjęła do wiadomości i będzie interweniować.

Kom. 44 zostawiła karty do głosowania w sali gdzie będą jutro wybory. Nie bardzo wiem czy tak można niezabezpieczone karty zostawione tylko za ostemplowanymi drzwiami nawet nie zamkniętymi na klucz. Szkoła na Ciesielskiej są dwie komisje i pani dyrektor udostępnia szafę zamykaną w swoim podwójnie zamykanym pokoju bez problemu. Trochę dziwne…

Piotr (…) właśnie zgłosił mi anomalie grubszego kalibru; w jego komisji i w komisji obok, nie dostarczono spisu dodatkowego jest tylko spis główny. Nie będą mieli gdzie dopisywać osób głosujących przez pełnomocnika.

W komisji 113 u Pani Krystyny (…) nie dostarczono nawet spisu wyborczego. Po zgłoszeniu do P. Pieńkowskiej dostaliśmy informacje że jutro o 6.00 ma być lista. Być może i teraz dostarczyli tylko nie mam jeszcze informacji.

nr tel. do zespołów rejonowych: Bałuty 42-638-50-04 Górna 42-638-56-14 Polesie 42-638-52-61 Śródmieście 42-638-57-56 Widzew 42-638-53-27

Po południu pod telefonem pani komisarz Pieńkowskiej był jej zastępca był bardziej opryskliwy i nie przyjmował zażaleń.

W komisji nr 167 przewodniczącą została Pani będąca pracownikiem Magistratu. Dziś brała udział w rozwożeniu pakietów i nie była obecna w swojej komisji. Wszystko załatwiała za nią Wice. Czy to zgodne z prawem?

Jak zastępca nie przyjmuje zażaleń to może słać do krajowego biura wyborczego zażalenia na zastępcę komisarza?

Wykonywanie zadań przez zastępcę jest zgodne z prawem. Nie widzę powodów do interwencji. wszystkie czynności muszą być wykonywane w obecności połowy składu komisji.

W 88 OKW po przeliczeniu (dokładnym) okazało się, że jest 1648 kart do głosowania a nie 1637 (jak wynikało z mętnych wskazań na paczkach z kartami). Taki mamy klimat

😉

I tak przez cały dzień, w całej Polsce… Stowarzyszenie RKW pozdrawia

oprac. EB


Szczecin również w poważny sposób łamie prawo do głosowania – wzywamy Komisarza Wyborczego do stanowczej i szybkiej reakcji! TUTAJ

Dodaj komentarz