SKARGA na Przewodniczącego Komisji Wyborczej nr 192 w Poznaniu.

Z-ca Przewodniczącego                            Poznań, dnia 14.05.15r
OKW nr 192 w Poznaniu

 

Ewelina Grabowska

 

Ul. Dobrodzieńska 11/8
60-162 Poznań
tel.: 509599564

                  

 

                                   Henryk Komisarski

 

                                   
                                    Komisarz Wyborczy w Poznaniu

 

 

    Zgłaszam skargę na Przewodniczącą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 192 w Poznaniu. Pani Elżbieta Witucha-Florysiak nie spełniła swojego obowiązku w kwestii prawidłowego zakończenia prac przy tworzeniu protokołu wyborczego. Protokół nie został sporządzony w obecności wszystkich członków komisji, co więcej przewodniczący nie zrobił nic by wersja komputerowa protokołu mogła być wykonana w lokalu wyborczym ponieważ komputer znajdował się w innym, będącym poza kontrolą Obwodową KW pomieszczeniu a internet uruchomiony został nie w naszym lokalu wyborczym. Dnia 10.05.15r, po roboczym przeliczeniu głosów (ok. godz. 23.00), Przewodnicząca wraz z panem Dariuszem Promińskim przemieścili się do innej sali w budynku szkoły i tam wprowadzali wyniki głosowania elektronicznie. Jako Z-ca Przewodniczącej zmuszona byłam zostać z pozostałymi Członkami Komisji i pakować karty do głosowania w paczki (czyli kończyć prace Komisji bez udziału Przewodniczącej i jednego z jej członków). Zaznaczam, że jeszcze przed zakończeniem głosowania, podawałam propozycję rozwiązania tej sytuacji. Proponowałam, żeby  cała Komisja przeszła do sali z komputerem dopiero po skończeniu wszystkich czynności w lokalu wyborczym i zabierając ze sobą spakowane karty do głosowania.

 

 

    Dzwoniłam do szkoły, w której mieści się nasz lokal wyborczy. Okazuje się, że jest możliwość skorzystania z wi-fi w tym miejscu. Wystarczy, że na czas wyborów zmienione zostanie hasło dostępu do sieci i podane do wiadomości pana Dariusza Promińskiego-informatyka (Członka naszej Komisji). Zwracam się więc do pana z prośbą o wykonanie telefonu do tej szkoły by udostępniono nam internet podczas II Tury Wyborów Prezydenckich: Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego, ul. Junikowska 35, tel.: 61 868 48 68.
    Nie ustąpię póki ta sprawa nie zostanie rozwiązana.

 

Dnia 10.05.15r. przeliczanie Kart do głosowania nie odbywało się w prawidłowy sposób ponieważ Przewodnicząca nie zgodziła się bowiem by ani w dniu wyborów ani wcześniej karty do głosowania były przeliczone w sposób wyraźnie wskazany w wytycznych PKW  (również podczas przeliczenia Kart do głosowania, dnia 08.05.15 r. nie można było ich dokładnie przeliczyć). Ponownie proszę o pouczenie pani Przewodniczącej OKW nr 192 w Poznaniu w tej kwestii. To należy do OBOWIĄZKÓW Komisarza Wyborczego Okręgowej KW i niedopełnienie przez Pana tego obowiązku jest współudziałem w przestępstwie wyborczym!

 

 

Według mojej wiedzy, wszystkie czynności OKW (kończące się podpisem w protokole) wykonuje co najmniej trzech Członków Komisji. Tymczasem mieliśmy do czynienia z protokołem odbioru podpisanym nielegalnie tylko przez JEDNEGO członka OKW, czyli Przewodniczącą, która w tym względzie złamała prawo wyborcze. Ponadto podczas odbioru lokalu spotkałam się z protokołem, na którym jest miejsce tylko na podpis jednego Członka Komisji. Uważam, że jest to niedopuszczalne i poważne naruszenie prawa wyborczego ponieważ skłania to do nielegalnej praktyki wszystkich pozostałych, pomijanych  Członków OKW na terenie Poznania. W załączniku podaję fotografię kwestionowanego protokołu odbioru lokalu. 

 

Równocześnie przypominam, że poruszyłam tą kwestię w moim piśmie do Pana z dnia 09.05.15 r. Pan na to pismo NIE odpowiedział w ten sposób WSPÓŁUCZESTNICZĄC w łamaniu prawa wyborczego!!!

 

Proszę o NATYCHMIASTOWE pisemne ustosunkowanie się do w.w. zarzutów. Czekam również na NATYCHMIASTOWĄ odpowiedź na moje pismo z dnia 09.05.15r.

Proszę także o komplet informacji o tym co się dzieje z Kartami do głosowania zanim OKW dostanie je w swoje posiadanie. Czyli wszelkie dane dotyczące tego: Gdzie są one drukowane? W jaki sposób są przewożone do UMP?, Kiedy są przewożone z drukarni? Czy tuż przed przeliczeniem czy wcześniej? Ile czasu wcześniej? Mam prawo otrzymać szczegółowe odpowiedzi na powyższe pytania. Zgodnie z nowymi wytycznymi dla OKW, powinniśmy byli jako OKW być powiadamiani o tym obiegu Kart do głosowania. Tymczasem zarówno nasza OKW jak i wszystkie inne w Poznaniu nie były o tym informowane, co też jest naruszeniem prawa wyborczego!

 

 

                                    Z poważaniem:

 

 

                                    Z-ca Przewodniczącej

 

                                    OKW nr 192 w Poznaniu

 

                                    Ewelina Grabowska

 

 

Do wiadomości:

 

 

Ruch Kontroli Wyborów

Media lokalne i krajowe