Wybory 2018. Dokumenty do pobrania

Szanowni Koordynatorzy

Wolontariusze „obserwatorzy społeczni” tak jak mężowie zaufania (art. 103a -103c Kodeksu Wyborczego)

Przypominam, ze zmiany w ordynacji wyborczej – dzięki naszym postulatom zgłaszanym do sejmu, co prawda zrealizowanym częściowo – umożliwiają naszemu stowarzyszeniu z automatu kierowanie do pracy w każdej z Obwodowych Komisji  Wyborczych „obserwatorów społecznych” – pracują na takich samych zasadach, jak mężowie zaufania. Nie musimy nikogo pytać o zgodę, takie mamy prawo. PKW w najbliższym czasie ma podjąć uchwały dotyczące już tylko samego trybu zgłaszania ale wzór dokumentu zgłoszenia już jest.

Jedynie co będzie potrzebne to wypełnienie danych na odpowiednim druku, który jest w załączniku i podpisanie tego druku przez Prezesa naszego Stowarzyszenia RKW (jeszcze raz widać wyraźnie jak ważne było powołanie stowarzyszenia i jak podstępne było namawianie nas byśmy stowarzyszenia nie posiadali).

Jednocześnie informuję, że w przypadku nieskompletowania Obwodowych Komisji Wyborczych urzędnicy odpowiedzialni za prawidłowy przebieg wyborów będą w najbliższych dniach gwałtownie szukać uzupełnień i być może uda się Państwu jeszcze skierować jakieś osoby na zwykłych zasadach do OKW (dzięki czemu osoby te będą miały wypłaconą dietę)

Przy kierowaniu wolontariatu na zasadach „obserwatora społecznego” proszę raczej już te osoby kierować, jako obserwatora ze strony naszego stowarzyszenia (a nie ze strony jakiegoś komitetu wyborczego) przy okazji być może zachęcając do wstąpienia do naszego stowarzyszenia (- druk deklaracji jest na naszej stronie www.stowarzyszenierkw.org ). Oczywiście ze względów taktycznych można kierować te osoby jako mężów zaufania z jakiegoś komitetu – tu decyzja należy do Państwa.

W załącznikach znajdują się wytyczne PKW określające zasady jakimi PKW chce by kierowano się w OKW przed i podczas głosowania oraz podczas liczenia głosów.

Z poważaniem

Marcin Dybowski
509458438
Krajowy Koordynator sieci RKW

Pliki: 

Lista co sprawdzić przed wyborami i podczas głosowania OKW dzień_excel

Lista co sprawdzić przed wyborami i podczas głosowania OKW dzień_pdf

Lista co sprawdzić podczas liczenia głosów OKW noc_excel

Lista co sprawdzić podczas liczenia głosów OKW noc_pdf

Tabela pomocnicza RKW do kontroli frekwencji_pdf

Tabela pomocnicza RKW jednomandatowe_pdf

Tabela pomocnicza RKW komiet wyborczy nr…._pdf

Tabela pomocnicza RKW głosy ważne i nieważne cz. 1

Tabela pomocnicza RKW głosy ważne i nieważne cz. 2

 Zaświadczenie dla obserwatora społecznego RKW

 Zaświadczenie dla obserwatora społecznego RKW

 Kodeks wyborczy tekst ujednolicony po ostatnich poprawkach

 Kalendarz wyborczy 2018

 Wytyczne PKW dla OKW – liczenie głosów

 Wytyczne PKW dla OKW – głosowanie