Spotkanie opłatkowe w Siedlcach i nowe wybory Zarządu

8 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe członków Oddziału RKW Siedlce.  Po części oficjalnej, w czasie której rozdano uczestnikom akcji kontrolowania wyborów pamiątkowe dyplomy, zebrani podzielili się opłatkiem, a następnie posilili się ciastami upieczonymi przez członków oddziału.

Aldona Choma i Andrzej Woroszyło prowadzą spotkanie

Dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia

NOWY  ZARZĄD  ODDZIAŁU  RKW SIEDLCE

W dniu 9 stycznia (sobota) 2016 r. odbyło się Walne zebranie członków Stowarzyszenia RKW – RKW Oddziału Powiatu i Miasta Siedlce. Wybrano nowego przewodniczącego którym został Andrzej Woroszyło (dotychczasowy wice przewodniczący). Do zarządu wybrano na miejsce Andrzeja Woroszyło Pana Mariusza Majka.  Po zakończeniu Walnego zarząd zebrał się i ukonstytuował. Wiceprzewodniczącym została Aldona Choma (dotychczasowy skarbnik zarządu). Skarbnikiem został Mariusz Majek ( nowo wybrany członek zarządu).

Nowy przewodniczący Oddziału RKW Siedlce – Andrzej Woroszyło

Kategorie Bez kategorii

Spotkanie opłatkowe w Siedlcach i nowe wybory Zarządu

8 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe członków Oddziału RKW Siedlce.  Po części oficjalnej, w czasie której rozdano uczestnikom akcji kontrolowania wyborów pamiątkowe dyplomy, zebrani podzielili się opłatkiem, a następnie posilili się ciastami upieczonymi przez członków oddziału.

Aldona Choma i Andrzej Woroszyło prowadzą spotkanie

Dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia

NOWY  ZARZĄD  ODDZIAŁU  RKW SIEDLCE

W dniu 9 stycznia (sobota) 2016 r. odbyło się Walne zebranie członków Stowarzyszenia RKW – RKW Oddziału Powiatu i Miasta Siedlce. Wybrano nowego przewodniczącego którym został Andrzej Woroszyło (dotychczasowy wice przewodniczący). Do zarządu wybrano na miejsce Andrzeja Woroszyło Pana Mariusza Majka.  Po zakończeniu Walnego zarząd zebrał się i ukonstytuował. Wiceprzewodniczącym została Aldona Choma (dotychczasowy skarbnik zarządu). Skarbnikiem został Mariusz Majek ( nowo wybrany członek zarządu).

Nowy przewodniczący Oddziału RKW Siedlce – Andrzej Woroszyło