Wreszcie konkret – sędziowie na marszu o wyższości potrzeby nad prawem – a potrzeby maja niewąskie (video)

Jak jest potrzeba, to stosuje się prawo, a jak jest inna potrzeba, to prawo się pomija – wykładnia ważności potrzeb i prawa wg sędziego Rzeplińskiego – „rozumi Pan, o czym ja do Pana rozmawiam”?

Dodaj komentarz