Komunikat dla mieszkańców Warszawy!

Szanowni Państwo,

Zbieramy podpisy poparcia dla kandydatury Pani Ireny Małgorzaty Żebrowskiej na ławnika w mieście Warszawa.
Poparcia mogą udzielić tylko osoby, których miejsce zamieszkania widnieje w aktualnym spisie wyborców w którejkolwiek dzielnicy W-wy. Podpisy należy składać na formularzu, który jest w załączniku tego maila.
Wypełnione formularze będziemy zbierać w W-wie w czwartek, 27 lutego br.
Każdy podpis się liczy!!!

Notka biograficzna Ireny Małgorzaty Żebrowskiej, naszej kandydatki na ławnika w Warszawie:
Pracownik biura poselskiego-dyrektor,współpraca ze środowiskiem prawników na rzecz pokrzywdzonych w ramach pełnienia obowiązków dyr., przygotowywanie konferencji prawniczych, napisałam autorsko propozycje poprawek do ustawy sądowniczej-z naciskiem na powstanie Ławy Przysięgłych, Sędziów Pokoju, wyboru sędziów w wyborach powszechnych i ich odpowiedzialność materialną z powodu ferowania niesprawiedliwych wyroków oraz kategorycznie przeciwstawienie się posiadania przez nich immunitetu. Kilkakrotny udział w „Studio Polska” i w „Bez Retuszu” z p. Zygmuntem Miernikiem i p. Adamem Borowskim. Wskazywanie i krótkie opracowanie na użytek programu w TVP Info materiału bezprawnego procederu spółdzielni mieszkaniowej na Bródnie oraz działań burmistrza, udział w debatach , konferencjach dot.sądownictwa, ostatnio w Sejmie RP w lutym 2020r.,gdzie przedstawiłam ten projekt, który spotkał się z akceptacją pokrzywdzonych, gdyż zabrałam publicznie głos. Współzapobieganie też  eksmisji p. Władysława na ul. Piwnej….
Proszę mieszkańców W-wy o podpisy poparcia do dnia 27 lutego (czwartek).

Z poważaniem
Małgorzata Żebrowska

Kontakt: (Andrzej Zdun 692 443 703)

Dodaj komentarz