Punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Interwencja u Ministra Zb. Ziobry.

Stowarzyszenie RKW wysłało do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry interwencję w sprawie nieprawidłowego przebiegu konkursu na Punkty Bezpłatnej Pomocy Prawnej – na przykładzie olsztyńskiej Fundacja Togatus Pro Bono widać jak korporacje prawnicze zawłaszczają pole działalności, które miało pozostać w gestii ruchów i stowarzyszeń oddolnych i lokalnych.

Oto treść naszego wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości:

 

Szanowny Panie Ministrze,

Jako Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy, pozwalamy sobie zwrócić się do Pana Ministra informując o dwuznacznej sytuacji towarzyszącej rozstrzygnięciu wielu z konkursów odbywających się na poziomie gmin i powiatów, dotyczących wyłaniania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Wystarczy pobieżna analiza wyników konkursów już rozstrzygniętych, by przekonać się, że w wielu gminach i powiatach na terenie całego kraju zwycięzcą konkursów została Fundacja Togatus Pro Bono, której działania mogą jasno wskazywać na silny związek Fundacji z korporacją adwokatów i radców prawnych.

W sprawie bulwersuje szczególnie to, że wysoka nota konkursowa opisanych zwycięzców wynikała w dużej mierze z wpisania jako osób prowadzących punkty obsługi prawnej (bo raczej nie z działalności w zakresie pomocy prawnej dla społeczeństwa, ponieważ o takowej nic nam nie wiadomo) prawników o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu, posiadających tytuły naukowe. Fundacja Togatus Pro Bono zamieszczała w internecie (a anonse te nadal się wyświetlają) ogłoszenia informujące o poszukiwaniach prawników do prowadzenia punktów, ogłoszenia te zamieszczane były na stronach internetowych Okręgowych Izb Radców Prawnych, co budzi oczywiste skojarzenia Fundacji ze środowiskiem korporacji.

Przykłady:

Białystok

http://www.oirp.bialystok.pl/index.php/oferty-pracy/aplikanci/16-zatrudni-aplikanta/2111-fundacja-togatus-pro-bono-nawi%C4%85%C5%BCe-wsp%C3%B3%C5%82prac%C4%99

Wrocław

http://oirp.wroclaw.pl/ogloszenia/356

Szczecin

http://oirp.szczecin.pl/fundacja-nawiaze-wspolprace/

Gdańsk

http://oirp.gda.pl/praca/fundacja-togatus-pro-bono-nawiaze-wspolprace/

Legnica

http://www.oirp.walbrzych.pl/oferty-pracy/fundacja-nawiaze-wspolprace-z-radcami-prawnymi.html

Warszawa

https://www.oirpwarszawa.pl/wspolpraca-z-fundacja-togatus-pro-bono/

Powyższy fakt może świadczyć o złamaniu zasad konkursu, nakazujących wskazanie w ofercie osób mających pełnić dyżury w punktach i przedstawienie zawartych z nimi promes.

Uważamy, że w świetle powyższych argumentów wskazana jest interwencja Pana Ministra (choć sprawy dotyczą samorządów, punkty finansowane są ze środków budżetowych), jak i szybka i skuteczna nowelizacja przepisów ustawowych, tak aby „zakamuflowane” korporacje adwokackie nie miały możliwości „przejmowania” punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przewidzianych jako miejsca aktywności prawdziwych organizacji pozarządowych, tym bardziej, że przecież ustawa i przewiduję połowę punktów obsadzanych przez korporacje adwokatów i radców prawnych.

Wkrótce prześlemy do Pana Ministra, jak i służb prasowych Ministerstwa Sprawiedliwości, bardziej szczegółowy opis tej dwuznacznej moralnie i prawnie sprawie, poszerzony o nowe wątki. 

Liczymy na zainteresowanie Pana Ministra opisaną sprawą i podjęcie stosownej interwencji.

Z wyrazami szacunku,

Jerzy Targalski

Prezes Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy