Powiadomienie PKW/KBW: Działanie przestępcze w powiecie legionowskim

Działania przestępcze wspomagane przez nową ordynację.

Zawiadamiam Państwową Komisję Wyborczą oraz Krajowe Biuro Wyborcze o łamaniu prawa wyborczego w pow.legionowskim, woj.mazowieckie.

TKW uzupełniały składy OKW nie do składów minimalnych (5 osób) ale do składów max. (9 osób) nie informując przy tym zainteresowanych Komitetów Wyborczych (ich pełnomocników oraz osób upoważnionych do zgłaszania w ich imieniu kandydatów na członków OKW).

        Z gminy Jabłonna oraz Wieliszew nie dostałem ani jednej informacji telefonicznej lub mailowej (prywatny mail) o możliwości uzupełnień składów, podczas gdy Komitety Wyborcze obecnych wójtów uzupełniały sobie swoimi członkami OKW bez ograniczeń – nawet do 5 osób z jednego Komitetu Wyborczego w jednej OKW.

W załączniku przesyłam dokument PKW. Proszę zwrócić uwagę np. na OKW Nr 5 w Wieliszewie (załącznik nr 58), a także na OKW Nr 1 w Janówku 1 (załącznik nr 54) oraz na OKW Nr 2 w Olszewnicy Starej (załącznik nr 55). 

We wszystkich tych OKW występuje nadreprezentacja przedstawicieli obecnie sprawującego wójta, Pawła Kownackiego.

Podobna sytuacja wystąpiła w gminie Jabłonna.

Czym to wytłumaczyć jeżeli nie próbą sfałszowania procesu wyborczego?

W Legionowie z kolei została skierowana do pracy jako członek OKW Nr 5 Jolanta Zofia Broś, przeciwko której składałem doniesienie w 2015 roku o możliwość popełnienia przestępstwa wyborczego polegającego na sfałszowaniu protokółu wyborczego konstytuującego Obwodową Komisję Wyborczą Nr 6 w Legionowie w wyborach prezydenckich w 2015 r. Dochodzenie w tej sprawie zostało umorzone przez policję, prokuraturę rejonową a także przez Sąd Rejonowy w Legionowie. Sprawa może mieć także drugie dno, gdyż przyłapana na fałszerstwie Jolanta Zofia Broś, tłumaczyła się, że takie polecenie dostała od Prezydenta m. Legionowa, Romana Smogorzewskiego.

W wyborach parlamentarnych 2015 roku na skutek protestu wniesionego w trybie wyborczym do Sądu Najwyższego na przestępstwo wyborcze w tej samej OKW Nr 6, w której w tych wyborach pracowała także Jolanta Zofia Broś; Sąd Najwyższy orzekł, że nastąpiło złamanie prawa wyborczego (z urny wyjęto ok. 30 głosów więcej niż wydano wyborcom kart do głosowania). 

Gdy podnosiłem tę okoliczność w postępowaniu przeciwko Jolancie Zofii Broś w związku z fałszerstwem protokółu we wcześniejszych o 5 miesięcy wyborach prezydenckich, organa ścigania oraz Sąd Rejonowy, nie dopuścił mnie do postępowania pod pretekstem, że nie jestem stroną w postępowaniu (składałem zawiadomienie o przestępstwie oraz zażalenie na postępowanie policji i prokuratury).

        Na apelację od prawomocnego orzeczenia o odrzuceniu mojego zażalenia nie miałem jednak środków finansowych.

Jestem upoważniony przez KW Ruch Narodowy RP oraz przez KW Wolni i Solidarni do zgłaszania kandydatów na członków OKW oraz mężów zaufania.

Jak by tego wszystkiego było mało, na szkoleniach w Urzędzie Miasta Legionowo wprowadzano członków Obwodowych Komisji w błąd co do możliwości wchodzenia i wychodzenia z lokalu wyborczego przez mężów zaufania w trakcie  ustalania wyniku wyborczego przez komisję.

Proszę o wszczęcie postępowania i ukaranie winnych zaistniałej sytuacji. Oczekuję odpowiedzi dot. podjętych przez PKW oraz KBW działań.

Andrzej Zdun

RKW Mazowsze

tel.692 443 703

azdun01@gmail.com

Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów-Ruch Kontroli Władzy

www.stowarzyszenierkw.org

Get involved!

Comments

No comments yet