Podział zjednoczył. Samorządy północy lubuskiego mówią jednym głosem

Podział środków na inwestycje z puli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na najbliższe 10 lat wzbudził wielkie poruszenie wśród samorządowców północnej części regionu. Na 38 inwestycji ujętych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego przygotowanej przez Urząd Marszałkowski i poddanych konsultacjom społecznym, 6 dotyczy konkretnie Zielonej Góry a reszta stanowi projekty rozproszone bez dokładnej lokalizacji, czyli nie wiadomo kogo dotyczą i czy uda się je zrealizować. Miastu Gorzów nie przypisano żadnego konkretnego projektu inwestycyjnego. 


Samorządowcy z północy postanowili zjednoczyć szeregi w walce o swoje prawa i sprawiedliwy podział lubuskich funduszy. Prezydent Gorzowa zwołał w tej sprawie nadzwyczajne spotkanie przedstawicieli północnej części regionu. Dwudziestu dziewięciu samorządowców podpisało dokument – Stanowisko samorządów północnej części województwa lubuskiego w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Jego zapisy zawierają postulaty inwestycji istotnych dla zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów północy województwa.


W dokumencie zostały przedstawione konkretne działania, które są niezwykle ważne z punktu widzenia wszystkich przedstawicieli północnej części regionu lubuskiego. Budowa północnej obwodnicy Gorzowa, budowa mostu zachodniego na Warcie w Gorzowie, przebudowa węzła S3 Gorzów-Południe, 18 projektów modernizacji lub budowy dróg krajowych, modernizacja i przywrócenie linii kolejowych, przywrócenie bezpośredniego połączenia kolejowego Gorzów – Szczecin, oraz budowa węzła multimodalnego w Gorzowie, łączącego transport drogowy, kolejowy i wodny. 


Teraz wszystko w rękach sejmiku województwa.

Na podstawie gorzow.tvp.plgorzow.pl
Obraz z pxhere.com

Dodaj komentarz