Oczyszczalnia Czajka: Jakie rury leżą a jakie powinny leżeć pod Wisłą? Dr inż. Witold Adamowski

Autor: Marian Widelski

Rafał Trzaskowski: „Te wybory są po to, żeby nie zadawano takich pytań”.

Wybory przegrane, więc zadajemy pytania.

Moim rozmówcą jest dr inż. Witold Adamowski – pracownik naukowy KUL. W latach 2005-2012 był pracownikiem MPWiK w Warszawie i bacznym obserwatorem budowy oczyszczalni „Czajka”.

Jako szef działu matematycznego modelowania sieci, wraz ze swoimi pracownikami, przeprowadzał analizy, które niestety były przemilczane a ludzie wskazujący na nieprawidłowości w procesie inwestycyjnym, skutecznie znajdowali inna pracę.

Z pewnych względów, nie wszystkie wątki poruszone w rozmowie mogły zostać opublikowane, co nie znaczy, że nie ujrzą światła dziennego.

Jednym z nich jest odpowiedź na pytanie, ile wynosił fundusz reprezentacyjny jaki mieli do dyspozycji budowniczy kolektora przesyłowego?

Oprac. Es.

Dodaj komentarz