MSZ: Nieformalna wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych UE

MSZ informuje:

Działania UE w sprawie sytuacji w syryjskiej prowincji Idlib i związanego z nią kryzysu migracyjnego oraz unijna odpowiedź na pandemię COVID-19 były głównymi punktami Rady do Spraw Zagranicznych w formie wideokonferencji, która odbyła się 23 marca br.

Dyskusja na temat sytuacji w Turcji i Syrii była kontynuacją ustaleń podjętych na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady do spraw Zagranicznych w Zagrzebiu 6 marca br. Minister Jacek Czaputowicz podkreślił wagę wysiłków na rzecz utrzymania kruchego rozejmu w regionie. – Wszystkie strony muszą powrócić do negocjacji pod egidą ONZ – zaznaczył. Wyraził ponadto przekonanie, że tylko pogłębiona współpraca państw UE na rzecz ochrony granic zewnętrznych Wspólnoty oraz współpraca z Turcją na rzecz pełnego wdrożenia porozumienia z 2016 r. może zapobiec powtórzeniu się kryzysu migracyjnego z 2015 r. Szef polskiej dyplomacji wskazał również na potrzebę elastycznego podejścia Unii Europejskiej do Ankary. – Turcja pozostaje naszym kluczowym sojusznikiem w NATO i bardzo ważnym partnerem dla UE – wyjaśnił minister. – Nie może więc być mowy o jej izolacji; niezbędny jest dialog w celu znalezienia rozwiązania problemów w relacjach Turcji z UE. Ministrowie odnieśli się także do trwających uzgodnień dotyczących nowej operacji UE na Morzu Śródziemnym, IRINI, której głównym zadaniem na być działanie na rzecz przestrzegania embarga na dostawy broni do Libii.

W części poświęconej COVID-19 ministrowie omówili koordynację pomocy konsularnej państw członkowskich w zakresie repatriacji obywateli UE, konieczność zapewnienia tranzytu przez terytorium UE dla obywateli państw członkowskich oraz utrzymania przepływu towarów i usług. Tematem dyskusji były także działania na rzecz zwalczania dezinformacji w kwestii pandemii. Minister Jacek Czaputowicz przedstawił działania Polski na rzecz zapewnienia solidarności UE w powrotach obywateli do domu, w tym decyzję o udostępnieniu akcji „LOT do domu” obywatelom innych krajów członkowskich UE w ramach miejsc niezajętych przez obywateli Polski. Wskazał również, że Polska zgadza się z potrzebą utrzymania ruchu tranzytowego przez terytorium wszystkich państw członkowskich w celu zapewnienia swobodnego przepływu osób, towarów i usług.

W dyskusji poświęconej dezinformacji ministrowie wskazali na potrzebę przeciwdziałania nieprawdziwym informacjom dotyczącym reakcji UE na pandemię, w szczególności w ramach budowania pozytywnej narracji o efektywności unijnych działań. Szef polskiej dyplomacji docenił pracę Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w ramach oceny środowiska informacyjnego. – Zgadzam się, że rosyjskie podejście dezinformacyjne polega na zmniejszeniu zdolności UE do komunikowania się i działania w naszym własnym interesie – zaznaczył.

Minister Czaputowicz podkreślił także, iż UE musi podjąć działania na rzecz złagodzenia gospodarczych i politycznych skutków pandemii dla Wspólnoty i całego systemu międzynarodowego poprzez utrzymanie zaangażowania wielostronnego. – Szczególnie ważne w tym względzie jest utrzymanie zaufania i współpracy z naszymi najbliższymi partnerami – powiedział minister.

Ponadto, w odpowiedzi na interwencję Polski i Czech, Wysoki Przedstawiciel do spraw Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE Josep Borrell zadeklarował podjęcie działań na rzecz wypracowania wspólnego oświadczenia UE-27 w reakcji na wpisanie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) na listę organizacji niepożądanych w Rosji.

źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dodaj komentarz