MS: Wniosek w sprawie wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Realizując zobowiązania przedwyborcze, złożone m.in. przez ministra Marcina Romanowskiego przechodzimy od słów do czynów. Składamy w poniedziałek formalny wniosek do Ministerstwa Rodziny o podjęcie prac nad wypowiedzeniem tzw. Konwencji Stambulskiej – powiedział 25 lipca br. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej.

Minister Ziobro podkreślił, że kierowane przez niego Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura uczyniły w ostatnich latach wiele w walce z przemocą domową oraz przemocą wobec kobiet. – Dokonaliśmy zmian w prawie, które wielokrotnie postulowali przedstawiciele organizacji pomocowych również tych związanych z lewicą czy też z środowiskami liberalnymi. Ale oni mówili, a my realizujemy zmiany, wprowadzając rozwiązania wolne od ideologii – powiedział Minister Sprawiedliwości.

Szef resortu sprawiedliwości zwrócił uwagę, że ofiary przemocy domowej mogą liczyć na realną ochronę w polskim systemie prawnym poprzez znaczne podniesienie standardów prawnych. – Polskie prawo jest wzorcem dla innych krajów Unii Europejskiej i państw na świecie w zakresie standardów ochrony kobiet przed przemocą. W niektórych obszarach wyszliśmy ponad standardy wymagane przez Konwencję Stambulską – ocenił minister.

Realne rozwiązania chroniące ofiary przemocy domowej znalazły się w ustawie antyprzemocowej, którą Sejm przyjął niemal jednogłośnie 30 kwietnia tego roku. Projekt ustawy został przygotowany z inicjatywy ministra Zbigniewa Ziobro przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przepisy ustawy antyprzemocowej zakładają natychmiastowość działania. Ofiary przemocy domowej mogą liczyć na szybką i skuteczną pomoc.

Resort sprawiedliwości występuje z wnioskiem o wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej, ponieważ w dokumencie zostały wprowadzone szkodliwe rozwiązania ideologiczne. Jednym z nich jest pojęcie tzw. płci społeczno-kulturowej w opozycji do płci biologicznej. Prowadzi do tego stwierdzenia, że biologia nie determinuje tego czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, tylko, że jest to kwestia wyboru społeczno-kulturowego, który każdy może dokonać. Związane jest z tym założenie, że należy zmieniać edukację dzieci w szkołach.

– Konwencja Stambulska pod względem ścigania sprawców przestępstw jest zbędna. Jest również sprzeczna z punktu widzenia zgodności z aksjologią i porządkiem konstytucyjnym. Konwencja jest nie tylko sprzeczna z pewnym systemem wartości, ale również z konkretnymi prawami konstytucyjnymi oraz innymi zobowiązaniami międzynarodowymi m.in. Konwencją Praw Dziecka. Właśnie dlatego powinna zostać wypowiedziana – stwierdził wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, prezentując na konferencji wniosek, który zostanie przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Minister Romanowski zwrócił uwagę, że zapisy Konwencji Stambulskiej promują ideologię gender i są sprzeczne m.in. z zapisanym w Konstytucji RP prawem rodziców do wychowania dzieci, zapewnienia im wychowania moralnego czy religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

Dodał, że w naszym sprzeciwie wobec Konwencji Stambulskiej nie jesteśmy sami. Konwencja nie została ratyfikowana przez kraje Rady Europy, m.in. przez Węgry, Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Wielką Brytanię i Lichtestein, a także przez kraje trzecie, które uczestniczyły w jej przygotowaniu. W tym gronie minister Romanowski wymienił Stany Zjednoczone, Kanadę i Japonię.

źródło: MS

Kategorie

Dodaj komentarz