Gminny Oddział Stowarzyszenia RKW-RKW w Konstancinie – Jeziornie.

Na pierwszym spotkaniu Zarządu Oddziału Gminnego Stowarzyszenia RKW-RKW w Konstancinie -Jeziornie które odbyło się w dniu 11.12.2015 Zarząd ukonstytuował się jak następuje:

  • Adam Ostrowski – Prezes Zarządu Oddziału
  • Marek Trabert – Vice Prezes Zarządu Oddziału
  • Ewa Piotrowska – Skarbnik

Rade Programowa Oddziału tworzą:

  • Marek Trabert
  • Ewa Piotrowska
  • Bogusław Komose
  • Michał Skoczek
  • Krzysztof Bajkowski
  • Adam Ostrowski
Kategorie Bez kategorii