GŁOSAMI PSL SEJMIK WIELKOPOLSKI ODRZUCIŁ SAMORZĄDOWĄ KARTĘ PRAW RODZIN

Sejmik Województwa Wielkopolskiego odrzucił Samorządową Kartę Praw Rodzin. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski zwraca uwagę, że decydujące były głosy samorządowców z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

BartłomiejWróblewski@bwroblewskiGłosami @nowePSL Sejmik Województwa Wielkopolskiego odrzucił Samorządową Kartę Rodzin. Szkoda, że partia odwołująca się do chadeckich korzeni zawiodła. Dokładnie w 100. rocznicę urodzin JPII. Prosimy o jasny komentarz @KosinkKamysz. Pod inicjatywą jej przegłosowania podpisało się prawie 4 tys. Wielkopolan, którzy chcieli formalnego wzmocnienia i podkreślenia roli rodzin.

Polityk wyraził rozczarowanie, że ,,partia odwołująca się do chadeckich korzeni zawiodła”. I to – jak napisał – dokładnie w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II.

– Ubolewam, że doszło do odrzucenia tej karty. Uważam, że w sprawach tej wagi, sprawach ideowych, życia oraz rodziny ludzie odwołujący się do wartości tradycyjnych powinni działać solidarnie ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Żałuję, że część radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego działa tu w sposób inny, tak jak liberałowie i głosuje przeciwko wartościom, które dla nas są ważne – mówi Bartłomiej Wróblewski.

Polityk oczekuje w tej sprawie jasnego komentarza ze strony lidera i kandydata PSL na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Samorządowa Karta Praw Rodzin przypomina o respektowaniu zapisów konstytucji dotyczących ochrony małżeństwa i rodziny. Daje samorządom narzędzia, które umożliwiają umocnienie pozycji rodziny. Jest też reakcją na próby szerzenia ideologii LGBT. Karta obowiązuje w 37 samorządach w Polsce.

Za: RM

Dodaj komentarz