Film o Jadwidze Chmielowskiej – z serii Paszporty Wolności

Janina Jadwiga Chmielowska. Urodzona 29 czerwca 1954 roku w Sosnowcu. Działająca w ukryciu, internowana, współzałożycielka Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od 1985 roku w Solidarności Walczącej. Absolwentka Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1978). Od 1974 do 1978 w SZSP i w Duszpasterstwie Akademickim. W latach 1978– 1981 projektantka oprogramowania systemów komputerowych w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach. W latach 1978–1980 kolporterka niezależnych wydawnictw: Robotnika, Opinii, książek N O W ej. Od IX 1980 w S, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego w ISS i członek Zarządu MKZ Katowice. W 1981 roku delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W latach 1981–1990 w ukryciu przed władzami komunistycznymi (m.in. w Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Rycerce Górnej), poszukiwana przez reżim listem gończym. W 2007 roku odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

https://vod.tvp.pl/programy,88/paszporty-wolnosci-odcinki,306835/odcinek-4,S02E04,380931?fbclid=IwAR0EflabBxF4W1mYZQdpdoDLzRRG6V_CMGNQTh_bbTggrUxlDSOw1DzlMko