Program „Złap deszcz 2020” we Wrocławiu – dogrywka. Dodatkowe 200 tys. zł

Mieszkańcy ponownie będą mogli składać wnioski o dotacje w ramach programu Złap Deszcz. W związku z dużym zainteresowaniem wrocławian oraz narastającym problemem suszy, miasto przeznaczy na dotacje dodatkowe 200 tys. zł.

Wydział Wody i Energii ponownie uruchomi nabór wniosków w najbliższy poniedziałek, 8 czerwca, o godz. 8:00.

Dotacja do 5 tys. zł 

W ramach programu Złap Deszcz wrocławianie mogą ubiegać się o dotację do 5 tys. zł (do 80% kosztów inwestycji) na instalację, która pozwala na efektywne gospodarowanie wodą opadową na terenie swojej posesji. Może to być m.in. ogród deszczowy, mulda chłonna lub podziemny zbiornik na deszczówkę. „Złapana” woda może posłużyć na przykład do pielęgnacji ogródka i terenów zielonych.

– Wrocław, podobnie jak inne polskie miasta, coraz częściej i mocniej odczuwa skutki suszy. Mała ilość opadów w lecie i brak śniegu w zimie powodują, że poziom rzek i wód powierzchniowych stale się obniża. Stąd tak ważne jest, aby zatrzymywać wodę, która – mówiąc kolokwialnie – spada nam z nieba i jest za darmo. Dzięki programowi Złap Deszcz zachęcamy mieszkańców do zatrzymywania i korzystania z deszczówki – mówi Małgorzata Brykarz, dyrektor Wydziału Wody i Energii.

Jak złożyć wniosek

W obliczu epidemii wnioski będzie można składać na dwa sposoby:

 • w Centrach Obsługi Mieszkańca przy ul. G. Zapolskiej 4 oraz przy pl. Nowy Targ 1
 • wysyłając wniosek pocztą na adres Wydziału Wody i Energii (ul. Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław)
 • Wnioski będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Tegoroczna edycja programu Złap Deszcz wystartowała w lutym. W pięć tygodni do Urzędu Miejskiego wpłynęło 145 wniosków. Podpisano 140 umów, tym samym wyczerpując pierwotny, półmilionowy budżet tegorocznej edycji programu.

Dlaczego warto zbierać deszczówkę

Polska jest obecnie wśród krajów o najmniejszych zasobach wody w Unii Europejskiej. Zmagamy się w Polsce z suszę letnią, a 2018 rok był pod tym względem najgorszy od blisko stu lat. Na tę sytuację wpływają też bezśnieżne zimy, suche jesienie oraz wzrost średniej temperatury, co powoduje jeszcze bardziej intensywne parowanie. Dlatego należy w jak największym stopniu retencjonować wodę opadową. Umiejętne wykorzystanie deszczówki niesie za sobą również walory ekonomiczne: to odciążenie kanalizacji i obniżenie kosztów jej utrzymania.

Sposobów na zatrzymanie wody deszczowej jest wiele. Najprostszym przykładem takiego rozwiązania może być gromadzenie wody w zbiorniku i wykorzystanie jej do podlewania przydomowego ogródka. Podczas dziesięciominutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 m kw. można zebrać ok. 180 litrów wody.

Zalety wykorzystania wód opadowych:

 • Trafiają do gruntu zamiast do kanalizacji, tym samym odciążają obiekty podziemnej infrastruktury technicznej.
 • Są wykorzystywane przez roślinność, wpływają tym samym na poprawę mikroklimatu i oczyszczanie spływów wód opadowych i roztopowych.
 • Dzięki zastosowaniu lokalnej retencji i infiltracji zmniejszają się koszty obsługi tradycyjnego systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
 • Zwiększenie ilości roślinności w mieście korzystnie wpływa na samopoczucie mieszkańców, jak i na jakość powietrza i ograniczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła.
 • Zretencjonowane wody można wykorzystać np. do nawodnień zieleni miejskiej oraz przydomowego ogródka.

Czy wiesz, że:

 • Do wyprodukowania bochenka chleba trzeba zużyć ponad 400 litrów wody.
 • Wyprodukowanie jednej bawełnianej koszulki to 2500 l wody a nowa para jeansów – 8 000 litrów wody.
 • Produkując 1 kg papieru zużywa się ok. 250 litrów wody.
 • Wyprodukowanie 1 kg stali wymaga ok. 300 litrów wody.

Sukces pilotażu „Złap deszcz”

Pierwsza, pilotażowa edycja programu „Złap deszcz”, organizowana w sierpniu 2019 r., także okazała się dużym sukcesem. Zainteresowanie było tak duże, że po kilku dniach jego trwania zdecydowano o zwiększeniu puli środków z początkowych 80 do 250 tysięcy złotych. Dzięki temu zostało zrealizowanych blisko 100 wniosków. Średnia wartość dotacji wyniosła 2990 złotych.

– W poprzedniej edycji w ciągu trzech tygodni złożono aż 143 wnioski o łącznej wartości 600 tysięcy złotych. Dlatego w tym roku od razu zwiększamy pulę programu. Dodatkowo stworzyliśmy specjalny poradnik dla mieszkańców, który pozwoli samodzielnie wykonać instalację do łapania deszczówki, czyli Katalog Dobrych Praktyk – wyjaśniła Małgorzata Brykarz, dyrektor Biura Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Najczęściej wybieraną instalacją do zatrzymywania deszczu okazały się pojemniki naziemne i podziemne – w sumie 89 realizacji w 2019 r. Powstało również kilka studni chłonnych oraz ogrodów deszczowych.

Dodaj komentarz