Czy na Pomorzu zostanie powołany związek metropolitalny?

Pomorskie samorządy czekają na ruch posłów w sprawie ustawy o związku metropolitalnym już od kilku miesięcy, niestety bezskutecznie. Po tym jak Senat jeszcze we wrześniu ubiegłego roku opowiedział się za przyjęciem projektu powołania na Pomorzu metropolii, i to przy aprobacie parlamentarzystów również ze Zjednoczonej Prawicy, nic się w tej sprawie nie dzieje, choć propozycja zaakceptowanej przez senatorów ustawy została skierowana do pierwszego czytania w izbie niższej już trzy tygodnie później.            

Zachodzi pytanie czy przyczyna zastoju w procedowaniu ustawy w Sejmie tkwi w tym, że metropolia będzie finansowana z budżetu państwa i chodzi o kwotę aż ok. 250 mln zł rocznie, czy może raczej o rozgrywki polityczne, jako, że Pomorze to bastion Platformy Obywatelskiej.         

W opinii pomorskiego posła Artura Dziambora z Konfederacji, Prawu i Sprawiedliwości po prostu nie opłaca się popieranie projektu współpracy pomorskich samorządów, ze względu na stworzenie podstaw do dynamicznego rozwoju regionu, co znacznie wzmocni pozycję partii opozycyjnej.          

Nie da się ukryć, że poprawa warunków życia mieszkańców regionu, która będzie oczywistym następstwem zacieśnionej współpracy, przełoży się na większe poparcie dla pomorskich samorządowców, a tym samym znacznie poprawi szanse Platformy Obywatelskiej w kolejnych wyborach.          

Czy pomorskim parlamentarzystom, którzy są za ustawą metropolitalną uda się przyspieszyć procedowanie ustawy w Sejmie? Nie będzie to takie proste, tym bardziej, że w opinii ministra finansów proponowana ustawa ,,ma negatywny wpływ na przestrzeń fiskalną budżetu państwa”, a Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych jest przeciwna tworzeniu związków metropolitalnych bez przeprowadzenia wcześniej koniecznej do tego reformy samorządowej.       

  
Więcej na stronie:    
https://dziennikbaltycki.pl/metropolia-na-pomorzu-wszystko-w-rekach-poslow/ar/c1-15397420

Opracowanie BC 
Źródło:    

Dodaj komentarz