Bezprawne odwołanie prof. Szyszki przez Zjednoczoną Prawicę. Po co???

Nie tylko niezrozumiałe jest „odwołanie” przez rząd Zjednoczonej Prawicy prof. Jana Szyszki z funkcji Przewodniczącego COP24, lecz przede wszystkim jest to odwołanie nielegalne. Rząd samodzielnie nie ma, w kwestii stanowiska Przewodniczącego COP24, nic do powiedzenia a to dlatego, że to nie rząd Zjednoczonej Prawicy wybrał prof. Szyszkę na tę funkcję lecz międzynarodowe grono państw Europy Wschodniej.

Czyżby rząd miał zamiar w kolejnej sprawie się ugiąć i uznać kłamstwa na temat „CO2” i „ocieplenia klimatu” narzucane państwom rozwijającym się przez międzynarodowy dyktat globalistów? Narzucony on został Polsce za czasów marionetkowego rządu PO-PSL  i w atmosferze skandalu oraz absurdu uznany.

Dopiero żmudna, wielomiesięczna i skuteczna praca ministra Jana Szyszki spowodowała przyjęcie takiej koncepcji „rozliczania się” z „produkcji”  CO2, która nie tylko Polskę ale i wiele innych krajów oswobodziła ze śmiertelnej pułapki wielomiliardowych kar pieniężnych, które państwa słabsze musiałyby płacić międzynarodowej szajce globalistów.

Co obiecano Zjednoczonej Prawicy za położenie głowy prof. Jana Szyszki na herodowej tacy???

Poniżej publikujemy oświadczenie byłego ministra Jana Szyszki, który – przypomnijmy – był jedną z ofiar przewrotu pałacowego, jaki dokonany był na początku roku w obozie „Dobrej zmiany”.

Oświadczenie prof. Jana Szyszko rozesłana do mediów i do państw Europy Wschodniej. 

Nawiązując do licznych dezinformacji prasowych o rzekomym odwołaniu mnie z funkcji prezydenta COP24 w Katowicach uprzejmie informuję, że zgodnie z moją wiedzą.

1. Konferencja ds Klimatycznych Narodów Zjednoczonych ONZ wypracowała zgodny z systemem ONZ rotacyjny sposób Prezydencji w ramach Konwencji Klimatycznej. Zgodnie z tymi regułami przedstawiciel państw regionu Europy Wschodniej jest wybierany do przewodzenia obradom Konferencji przez jeden rok

2.  Zostałem wybrany na stanowisko Przewodniczącego COP24 przez grupę państw regionu Europy Wschodniej w maju 2017 r.

3. W listopadzie ubiegłego roku w czasie Konferencji COP23 w Bonn, na wniosek grupy państw Europy Wschodniej nominowano mnie do pełnienia tej funkcji w czasie COP24 w Katowicach

4. Funkcja ta ma charakter nominalny a nie instytucjonalny, tzn przewodniczącym Konferencji Klimatycznej, zwyczajowo określanym jako prezydent COP, jest nominalnie konkretna osoba, a nie szef urzędu ds klimatycznych danego państwa. Podobnie z wyborem Sekretarza Generalnego ONZ. Wybierany jest konkretny kandydat, a nie osoba pełniąca określoną funkcję w danym państwie.

5. W przypadku zmian Prezydenta COP wymagane jest konsultowanie i uzyskanie zgody państw regionu, który dokonał wyboru. W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z łamaniem reguł ONZ, co w przypadku członka pełniącego obecnie funkcję niestałego członka Rady Bezpieczeństwa jest nie do zaakceptowania. Nikt bowiem nie konsultował ze mną tej decyzji i nie wyraziłem zgody na jej zrzeczenie się. Nikt zresztą spośród państw regionu, który mnie zgłosił nie występował do mnie o to także.

6. W związku z powyższym pragnę przypomnieć, że zgodnie z regułami obowiązującymi w ramach Konferencji Klimatycznej ONZ pozostaje nominowany w czasie COP23 Prezydentem na COP24 i zgodnie z regułami tejże Konferencji ONZ będę wypełniał nałożone na mnie obowiązki Prezydenta w Katowicach w czasie COP24 i w całym czasie prezydencji.

Jan Szyszko