Rewitalizacja Ząbkowic Śląskich postępuje zgodnie z planem

Gmina Ząbkowice Śląskie w ostatnich latach przystąpiła do rewitalizacji przestrzeni publicznej – oprócz remontów kamienic, przebudowywane są także podwórka na terenie całego miasta.

Poprawia to nie tylko estetykę, ale także funkcjonalność tych terenów.

Obecnie trwa rewitalizacja dwóch dużych podwórek pomiędzy ulicami Dolnośląską i Armii Krajowej (przy ulicach: Szkolnej i Ciasnej). Obszary te zostanę uprzątnięte, pojawią się nowe nasadzenia, ławki i inna mała architektura, miejsca postojowe.

 Zadanie jest realizowane ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie”

Źródło i foto: UM w Ząbkowicach Śląskich

Dodaj komentarz