Punkty selektywnej zbiórki odpadów w Toruniu nieczynne

Od 27 marca 2020 r. toruńskie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą zamknięte do odwołania.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz panującym na terenie Polski stanem epidemii, uwzględniając wprowadzone nowe zasady bezpieczeństwa, a w szczególności ograniczenia w przemieszczaniu się ludności, wprowadzono ograniczenia w usługach na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Torunia, świadczonych na podstawie umowy zawartej między Gminą Miasta Toruń a Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o.

W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników MPO od 27 marca  2020 r. zawieszone zostaje działanie Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonych przy ul. Kociewskiej 35 oraz Dwernickiego 15A, w których czasowo wstrzymane zostaje przyjmowanie odpadów od mieszkańców Torunia.

Źródło: www.torun.pl

Foto: Małgorzata Litwin

Dodaj komentarz