Przyznano dotacje na lokalne inicjatywy w województwie podlaskim

Świetlice środowiskowe, place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu i ciekawe zajęcia dodatkowe dla uczniów – na posiedzeniu 14.01.2020 Zarząd Województwa przyznał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekty zgłoszone w ramach Lokalnych Grup Działania.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z miastem Grajewo utworzy świetlicę środowiskową w Grajewie, która zaopiekuje się 20 dzieci, w wieku 6-15 lat, z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W świetlicy dzieci będą mogły odrobić lekcje, zjeść ciepły posiłek oraz skorzystać z pomocy terapeutycznej (psychoterapeuty, logopedy).Wartość projektu to 401,6 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP wynosi 381,5 tys. zł.

Aż trzy projekty zostaną zrealizowane w gminie Jedwabne. Pierwszy to świetlica środowiskowa. Budynek na jej cel zostanie odnowiony i doposażony. Pod jej opieką znajdzie się 15 dzieci, w wieku 7-14 lat, z rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem. Dzieci wezmą udział w warsztatach przedsiębiorczości, rozwoju osobistego. Pracować z nimi będzie psycholog, logopeda i doradca zawodowy. Koszt tego projektu wynosi 318,6 tys. zł, dofinansowanie 302,6 tys. zł.

Kolejny projekt przeprowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem, który wyremontuje i wyposaży Regionalną Izbę Pamięci. Zapłaci za tę inwestycję 151,2 tys. zł, a dotacja pokryje 128,5 tys. zł.

Trzeci projekt polega na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych przy Placu 250-lecia w Jedwabnem oraz w miejscowości Pawełki. Zostaną tam wybudowane place zabaw ze strefą fitness i boiskiem do koszykówki. Koszt sięga blisko 300 tys. zł, a dofinansowanie 255 tys. zł.

Z kolei gmina Szczuczyn wybuduje tor rowerowy typu „pumptruck”, z którego będą mogły korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli. Budowa wyniesie 467,5 tys. zł, a dotacja – 268,3 tys. zł.

Gmina Przytuły również zadba o kondycję fizyczną mieszkańców i w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo i Nowa Kubra wybuduje place zabaw i siłownie zewnętrzne. Inwestycje będą kosztować ponad 205 tys. zł, z czego 174,3 tys. zł stanowić będzie dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Tych sześć projektów zostało zgłoszonych na nabory prowadzone przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury.

Natomiast w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” Fundacja Orzeł razem z gminą Rutki zrealizuje projekt zakładający poprawę oferty edukacyjnej dla 120 dzieci. 100dzieci uczęszcza do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach-Kossakach, 10 w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko oraz 10 w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Kołomyi. Skorzystają one z dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje i umiejętności kluczowe: warsztatów matematyczno-przyrodniczych, zajęć z języka angielskiego, doświadczalno-badawczych. Przeprowadzenie tego projektu będzie kosztować 154,4 tys. zł, a dofinansowanie z RPOWP pokryje 141,8 tys. zł.

Z kolei gmina miasto Augustów utworzy i wdroży aplikację mobilną z zakresu turystyki i edukacji ekologicznej. Znajdzie się w niej kalendarz wydarzeń, aktualizowany na bieżąco, dane kontaktowe do poszczególnych urzędów czy też kalendarz wywozu odpadów komunalnych. Za pośrednictwem aplikacji będzie można zgłosić interwencję (z listy wcześniej zdefiniowanych, np. wysypisko śmieci, dziura w jezdni, niedziałająca latarnia, itd.), która przekazana zostanie  administratorowi, czyli Urzędowi Miejskiemu. 52 osoby po 50. roku życia zostaną przeszkolone w obsłudze tej aplikacji. Projekt wpłynął na konkurs Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski. Wart jest 109,5 tys. zł, a dofinansowanie stanowi 93 tys. zł.

Kolejny dofinansowany dziś projekt został zgłoszony w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Zrealizuje go gmina Sidra. Projekt obejmuje remont schodów na wzgórzu zamkowym, na którym znajduje się budynek szkoły oraz ruiny zamku. Inwestycja kosztuje 134,8 tys. zł, a dotacja pokryje 110,5 tys. zł.

Źródło: wrotapodlasia.pl

Foto Obraz cherylt23 z Pixabay

Dodaj komentarz