Prezydent Suwałk postanowił przygotować „Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców”

Suwałki – małe, wielkie miasto.

W związku z rozwijającą się pandemią związaną z wirusem COVID-19 – popularnie zwanym koronawirusem Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk postanowił przygotować „Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców”. Dzięki propozycjom, które znalazły się w Pakiecie, w trudnym dla przedsiębiorców okresie stanu epidemicznego, będą oni mogli skorzystać z odroczenia lub rozłożenia na raty płatności na rzecz Miasta Suwałki i niektórych suwalskich spółek komunalnych.


– W oczekiwaniu na to jakie możliwości wsparcia przedsiębiorców zaproponuje „Tarcza Antykryzysowa” Premiera Mateusza Morawickiego postanowiłem, w ramach obowiązującego prawa, przygotować Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Założenia „Pakietu Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców”:

1. Na wniosek przedsiębiorcy odraczanie lub rozkładanie na raty podatków i opłat lokalnych, w tym przede wszystkim podatku od nieruchomości za okres stanu epidemicznego,
2. Możliwość starania się o umorzenie zaległości podatkowych powstałych w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego,
3. Przedsiębiorcy wynajmujący miejskie lokale, którzy zawiesili działalność gospodarczą zostaną  zwolnieni z czynszu, a ci którzy ograniczyli działalność gospodarczą otrzymają obniżki czynszu na poziomie 30% na okres stanu epidemicznego,
4. Możliwość odroczenia terminu płatności czynszu za lokal (bez opłat za media) lub zmiany okresu rozliczeniowego poprzez zawarcie stosownego porozumienia z ZBM TBS Sp. z o.o.,
5. Możliwość starania się przez przedsiębiorców prowadzących działalność na bazarze przy
ul. Sejneńskiej o okresowe obniżenie o 15% opłat za dzierżawę terenu lub najem powierzchni (z wyłączeniem branży spożywczej i podmiotów handlujących chemią gospodarczą),
6. Zawieszenie na czas stanu epidemicznego poboru opłat za zajęcie terenu (ulic, placów terenów zielonych) pod obiekty tymczasowe wykorzystywane do działalności gospodarczej,
7. Prezesi spółek komunalnych, w okresie stanu epidemicznego, będą pozytywnie rozpatrywali wnioski przedsiębiorców dotyczące odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty płatności bez naliczania odsetek.

Ponadto Prezydent Suwałk kieruje apel do ZUS, PGE i PGNiG o pozytywne  rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców dotyczących odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty płatności bez naliczania odsetek oraz apel do innych właścicieli lokali aby rozważyli możliwość obniżenia czynszów przedsiębiorcom którzy zaprzestali lub znacząco ograniczyli prowadzenie działalności gospodarczej w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego.

– Przedsiębiorczość zawsze była motorem napędowym naszego życia. Najważniejsze jest to, że to przedsiębiorcy będą kręgosłupem odbudowy w momencie gdy zakończy się kryzys związany z koronawirusem. Ten kryzys odciśnie piętno na życiu każdego Europejczyka, Polaka i mieszkańca ziemi – również mieszkańców Suwałk. Pamiętajmy, że jeżeli będziemy chcieli wrócić do poziomu i stylu życia sprzed pandemii to bez przedsiębiorców będzie to niewykonalne – podsumowuje Czesław Renkiewicz.

Komentarz: jak widzimy połowę działań antykryzysowych ma w swojej gestii samorząd. Zachęcamy inne samorządy, żeby nie oglądały się na Warszawę, Brukselę czy Pekin, tylko starały się same ratować sytuację.

Wzmianka o Pekinie wzięła się stąd, że np. w Łodzi, prezydent Zdanowska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej oblepili cały Internet zdjęciami, jak piszą list błagalny do władz ChRL o pomoc w zakresie środków higienicznych. Chociaż Łódź jest potęgą przemysłu lekkiego nie potrafią nic kupić, nic zakontraktować, nic wyprodukować samemu – znają głównie metodę „na drapane”, którą posługują się przy każdej okazji. Poprzednio szantażowali rząd, że jak nie da pieniędzy, to lokatorzy zagrożonych zawaleniem kamienic pozostaną bez dachu nad głową. Żenada. [Red.]

Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz