Ponowny przetarg na koncepcję tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej

Fot. Archiwum TVP3

Kraków Spółka miejska Trasa Łagiewnicka w Krakowie, zajmująca się budową drogi o tej nazwie ogłosiła ponowny przetarg na opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dla kontynuacji tej inwestycji, czyli tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej.

Przetarg należy powtórzyć, ponieważ oferty uzyskane w pierwszym postępowaniu przekraczały środki, jakie miasto chciało przeznaczyć na realizacją tego zadania.

„Kontynuujemy prace związane z największym – realizowanym obecnie – projektem inwestycyjnym w Krakowie, którego celem jest odciążenie komunikacyjne centrum miasta” – zaznaczył w poniedziałek prezydent Jacek Majchrowski.

Jak wyjaśnił prezes spółki Trasa Łagiewnicka Mariusz Piątkowski, pierwszy przetarg ogłaszany był u progu pandemii, co mogło wpłynąć na wyższe wyceny.

„Liczymy, że stopniowe uwalnianie gospodarki oraz zmiany jakie wprowadziliśmy w przetargu pozwolą uzyskać niższe oferty” – zaznaczył.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, w skład którego wchodzi wykonanie wielowariantowej koncepcji, przeprowadzenie konsultacji społecznych, przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji dotyczących środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia (z podziałem na dwa zadania dla tras).

Opracowanie obejmuje również uzyskanie tej zgody oraz innych stosownych zgód, pozwoleń, warunków, decyzji i dokumentów dla budowy tras: Zwierzynieckiej oraz Pychowickiej.

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wariantową koncepcję podzieloną na dwa niezależne zadania wraz z wykonaniem badań geologicznych.

Zadanie pierwsze obejmuje odcinek Trasy Pychowickiej od końca trasy Łagiewnickiej przy ul. Grota Roweckiego do ul. Księcia Józefa. Zadanie drugie dotyczy odcinka Trasy Zwierzynieckiej od ul. Księcia Józefa do ronda Ofiar Katynia.

Zgodnie z założeniami wybrany w przetargu wykonawca opracuje warianty przebiegu obu tras z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców oraz możliwości technicznych i finansowych ich realizacji. W oparciu o te opracowania, wybrany zostanie wariant wynikowy, czyli wariant najbardziej optymalnego przebiegu obu arterii.

Szczegółowo przeanalizuje też przekroczenie Wisły w wariancie zakładającym budowę tunelu oraz mostem.

Trasy Zwierzyniecka i Pychowicka będą przygotowane do realizacji w formie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu. W rejonie skrzyżowania Trasy Pychowickiej z ul. Księcia Józefa planowane jest zlokalizowanie nowej pętli tramwajowo–autobusowej oraz parkingu Park and Ride i wykonanie odcinka pętli tramwajowej do pętli Salwator.

W rozwiązaniach wariantowych analizowane będzie zarówno przekroczenie rzeki Wisły tunelem jak i obiektem mostowym, a także poprowadzenie linii tramwajowej wzdłuż poszczególnych fragmentów obu zadań.

Trasa Zwierzyniecka i Trasa Pychowicka będą kontynuacją budowanej obecnie Trasy Łagiewnickiej. Ich zadaniem będzie zachęcenie kierujących do rezygnacji z przejazdu przez centrum Krakowa i skorzystanie z szybkiego i bezkolizyjnego połączenia międzydzielnicowego.

Budowa Trasy Łagiewnickiej – jednej z najważniejszych inwestycji Krakowa najbliższych lat – rozpoczęła się w lutym 2018 roku. Koszt zadania to 802,2 mln zł brutto. Zadanie zostało podzielone na kilka etapów. Całość ma być gotowa do 31 grudnia 2020 roku.

Wykonawcą jest konsorcjum Budimex SA i Ferrovial Agroman SA. Umowa z nim dotyczy zaprojektowania i budowy obwodnicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki. Jednym z ważniejszych elementów inwestycji jest linia tramwajowa, która połączy os. Kurdwanów z ul. Zakopiańską.

Koszt budowy całej Trasy Łagiewnickiej (wraz z główną arterią drogową, tunelami, bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, budową dwóch mostów, przebudową koryta rzeki Wilga) to blisko 652,2 mln zł netto (802,2 mln zł brutto). Budowa samej linii tramwajowej w ramach Trasy Łagiewnickiej ma kosztować prawie 162,6 mln zł netto (ponad 200 mln zł brutto). Dofinansowanie UE wyniesie prawie 97,6 mln zł.

Przyjęto, że główna arteria będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Natomiast na odcinkach między węzłami, tam gdzie planowane jest poprowadzenie komunikacji autobusowej, wprowadzony będzie dodatkowy pas, przeznaczony wyłącznie dla transportu zbiorowego.

Przedsięwzięcie wymaga również wydrążenia trzech tuneli o łącznej długości około półtora kilometra, wybudowania bezkolizyjnych skrzyżowań, nowego, zintegrowanego przystanku kolejowo-tramwajowo-autobusowego z centrum obsługi podróżnych, wytyczenia kładki dla pieszych i rowerzystów, budowy dwóch mostów (w tym kolejowego), przebudowy koryta rzeki Wilga, a także wybudowania przystanków autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych.

Realizacja projektu jest efektem współpracy pomiędzy specjalnie powołaną przez miasto spółką Trasa Łagiewnicka a Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i bankami komercyjnymi.

Źródło:

  • Za: TVP 3 Kraków

Dodaj komentarz