Ponad 4 miliony złotych trafi do jednostek OSP na Podkarpaciu

Ponad 4 miliony złotych trafi do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na Podkarpaciu. Pieniądze z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przekazane w ramach tegorocznej edycji Programu Mały Strażak. Pozwolą na potrzebne zakupy i uzupełnienie braków w sprzęcie strażackim, który został zniszczony w czasie czerwcowych powodzi.

Bogusław Kida, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych wdrażamy już od 3 lat i na początku z tego programu finansowaliśmy głównie samochody ratowniczo – gaśnicze. Do tej pory tych samochodów zostało sfinansowanych łącznie 100 i wypłaciliśmy na dofinansowanie do zakupu tych samochodów kwotę 26 mln 350 tysięcy złotych.

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki – W tym roku dzięki zabiegom szefostwa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwota, która była do rozdysponowania w tym naborze była ogromna, duża – 4 mln 200 tysięcy złotych i pozwoliła w znaczący sposób uzupełnić to doposażenie sprzętowe jednostek OSP, które w wyniku powodzi czerwcowych zostało utracone, lub zniszczone w związku z prowadzonymi działaniami przez strażaków ochotników.

Andrzej Babiec,
 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – To bezpośrednio wpływa na zabezpieczenie mieszkańców Podkarpacia i bardzo mocno wzmocniło potencjał ratowniczy tych jednostek. Bardzo serdecznie za to wsparcie dziękuję. Myślę, że strażacy ochotnicy odwdzięczą się swoją ciężką pracą, zaangażowaniem i tym zaangażowaniem, które było widać podczas powodzi. 23 tysiące strażaków ochotników wzięło udział w ratowaniu mienia podczas ostatniej powodzi.

Źródło: TVP 3 Rzeszów-Aktualności

Dodaj komentarz