Korupcja w Służbie Więziennej

Jak donosi serwis pap.pl CBA zatrzymało w Zakładzie Karnym w Nowogardzie 6 osób podejrzanych o uczestnictwo w procederze łapówkarskim. Korupcja w więziennictwie to temat nienowy, ale w przypadku placówki w Nowogardzie może szokować skala procederu, tym bardziej, że jak wynika z komunikatu Prokuratury Krajowej sprawa jest rozwojowa.          

Co ciekawe wieloletnie statystyki występowania przestępstw korupcyjnych wśród osób pełniących służbę i pracowników cywilnych Służby Więziennej nie były dotąd niepokojące, na co mogą wpływać zarówno wymagające procedury zatrudniania, wprowadzone mechanizmy zapobiegające korupcji jak i częste szkolenia dotyczące nie tylko jej form, ale również odpowiedniego zachowania w sytuacjach o znamionach korupcyjnych i co najważniejsze konsekwencji prawnych.           

Jak wynika z prowadzonych statystyk zarzut dopuszczenia się przestępstw korupcyjnych dotyczy w kraju średnio zaledwie 10 funkcjonariuszy lub pracowników Służby Więziennej rocznie. Co przy ogólnej ich liczbie w kraju blisko 30 tysięcy można raczej rozpatrywać w kategoriach pojedynczych przypadków i nie wydaje się być zjawiskiem, nad którym nie ma kontroli, a wyeliminowanie go całkowicie może być po prostu niemożliwe.        
Pomimo tego, że za nadużycie uprawnień i przestępstwa korupcyjne grozi z art. 228-231 KK nawet do 12 lat pozbawienia wolności, co powinno być wystarczającym powodem aby nie warto było stać się z funkcjonariusza publicznego przestępcą, w Zakładzie Karnym w Nowogardzie doszło do zatrzymań związanych z podejrzeniem przekroczenia uprawnień i przyjmowania korzyści materialnych. Wśród zatrzymanych znaleźli się zarządzający placówką.          

Jak czytamy na stronie pap.pl dyrektor nowogardzkiego więzienia Luiza W. usłyszała zarzut ,,przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz przyjęcia takiej korzyści”, a jej zastępca Robert B. aż … ,,12 zarzutów o podobnej kwalifikacji prawnej” oraz zachodzi podejrzenie, że mógł również ,,przekazywać nieuprawnionym osobom niejawne informacje służbowe”. Czterem pozostałym osobom z zatrzymanych przez CBA, zarzuca się ,,m.in. wręczenia korzyści majątkowych funkcjonariuszom publicznym”.            

Sprawa może stać się kluczową dla nowelizacji prawa w Polsce. Albowiem jak wynika z komunikatu Prokuratury Krajowej: ,,ujawniły się systemowe przeszkody utrudniające zebranie materiału dowodowego na terenie aresztu śledczego”. Chodzi o brak w strukturach więziennictwa specjalnej komórki doskonale znającej realia służby, zajmującej się wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy, co skomplikowało prowadzenie śledztwa.            


Ponieważ, to już nie pierwszy raz kiedy bezpośrednia współpraca prokuratury ze Służbą Więzienną nastręczała z powodu braku podstaw prawnych trudności, Prokuratura Krajowa zwróciła się z wnioskiem do resortu sprawiedliwości o stworzenie aktów prawnych, dzięki którym będzie można w Służbie Więziennej powołać do życia specjalną jednostkę działającą podobnie jak Biuro Spraw Wewnętrznych Policji: ,,celem wykrywania z wyprzedzeniem przestępstw popełnianych w związku ze służbą przez funkcjonariuszy i zapobieganiu takim patologiom w przyszłości”.         

Opracowanie BC 


Źródło: 

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz