Interwencyjna kontrola WIOŚ w firmie Komunalnik. Czy śmieciowy problem w Bydgoszczy wreszcie zniknie?

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zajmie się śmieciowym problemem w Bydgoszczy. O interwencję poprosił wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz po licznych skargach mieszkańców na brak odbioru odpadów przez firmę Komunalnik i zbyt opieszałe działanie miasta.

Jeżeli kontrola WIOŚ wykaże nieprawidłowości, możliwe będzie zastosowanie wobec firmy wywozowej i prezydenta miasta przepisów karnych. Wszelkie sankcje uprawomocnią się jednak dopiero po 14 dniach od ustania epidemii koronawirusa.

Pisma skierowane przez WIOŚ do prezydenta Rafała Bruskiego na razie nie spotkały się z żadną odpowiedzią.

Tymczasem Urząd Miasta w Bydgoszczy wezwał firmę Komunalnik do niezwłocznego usunięcia naruszeń w trybie interwencyjnym. Jeśli wezwania nie odniosą skutku miasto zleci odbiór odpadów innej firmie, a obciżży firmę Komunalnik.

Źródło: radiopik.pl

Dodaj komentarz