Interwencyjna kontrola WIOŚ w firmie Komunalnik. Czy śmieciowy problem w Bydgoszczy wreszcie zniknie?

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zajmie się śmieciowym problemem w Bydgoszczy. O interwencję poprosił wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz po licznych skargach mieszkańców na brak odbioru odpadów przez firmę Komunalnik i zbyt opieszałe działanie miasta.

Jak podkreśla Małgorzata Kwaśniewska z WIOŚ w Bydgoszczy, głównym organem sprawującym kontrolę nad jakością środowiska na terenie Bydgoszczy jest prezydent miasta i to z nim inspektorzy kontaktują się w pierwszej kolejności.

Planujemy podjąć kontrolę w firmie Komunalnik, zwróciliśmy się też do prezydenta Bydgoszczy o informacje dotyczące działalności firmy na terenie miasta. Wszelkiego rodzaju kontrole przeprowadza się po roku działalności firmy, w tym przypadku weszliśmy w trybie interwencyjnym. Jesteśmy w przygotowaniu trzeciego pisma do prezydenta, przekazujemy też interwencje, które przesyłają do nas mieszkańcy z różnych części miasta

– powiedziała Małgorzata Kwaśniewska.

Jeżeli kontrola WIOŚ wykaże nieprawidłowości, możliwe będzie zastosowanie wobec firmy wywozowej i prezydenta miasta przepisów karnych. Wszelkie sankcje uprawomocnią się jednak dopiero po 14 dniach od ustania epidemii koronawirusa.

Pisma skierowane przez WIOŚ do prezydenta Rafała Bruskiego na razie nie spotkały się z żadną odpowiedzią.

Tymczasem Urząd Miasta w Bydgoszczy podjął kolejne kroki wobec firmy Komunalnik.

Firma została wezwana do niezwłocznego usunięcia naruszeń. Przypomnijmy, że zgodnie z jej oświadczeniem 18 kwietnia był terminem granicznym, do którego Komunalnik zobowiązał się wyposażyć wszystkie nieruchomości w pojemniki, natomiast nadal spływają do nas informacje o tym, że tak się nie stało. Firma została wezwana do usunięcia naruszenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, jest zobowiązana do wyposażenia wszystkich nieruchomości w pojemniki. Są to warunki wynikające bezpośrednio z umowy. Niewywiązanie się z tego warunku może skutkować naliczeniem stosownych kar bądź odstąpieniem od umowy w trybie natychmiastowym

– powiedział Krzysztof Zająkała w Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

Ponadto podjęliśmy jeszcze kolejne działania. Komunalnik został wezwany do odbioru odpadów w trybie interwencyjnym. W przypadku gdy w wyznaczonym terminie taki odbiór nie będzie realizowany, miasto zastosuje go przez inną firmę, a kosztami zostanie obciążona firma Komunalnik

– dodał Krzysztof Zająkała.

Źródło: radiopik.pl

Get involved!

Comments

No comments yet