Gorzów – czasem udaje się pogodzić różne interesy

Mało jest przypadków aby samorządowcy tak dbali o swoich mieszkańców jak w sprawie przyszłości ulic Wełniany Rynek i Hawelańska w centrum Gorzowa. Władze miasta pomimo sprzecznych opinii różnych grup społecznych umiały podjąć decyzję zadowalającą wszystkich, choć znalezienie kompromisu nie było sprawą prostą. Rządzący z wielką uwagą potraktowali postulaty przedsiębiorców mających siedziby w obszarze obu ulic i pogodzili ich potrzeby z przyszłościową wizją zagospodarowania tej części miasta. Plan przewiduje znaczne ograniczenie ruchu samochodowego i ilości miejsc postojowych w centrum miasta. Dzięki badaniom metodą prototypowania urbanistycznego przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie mieszkańców liczącej 807 osób, skorygowano wcześniejsze restrykcyjne założenia dotyczące ulic deptakowych. Dopuszczono dostawy towarów do firm w wyznaczonych godzinach porannych od 6 do 9, zachowano przejezdność oraz część miejsc postojowych ulicy Wełniany Rynek. Docelowo w ciągu 10 lat, miejsca parkingowe zostaną tam zlikwidowane. Natomiast zasady ruchu i parkowania samochodów na ulicy Hawelańskiej pozostaną takie same jak do tej pory. To wielki ukłon władz miasta w stronę tutejszych przedsiębiorców, ale jednocześnie rozwiązanie biorące pod uwagę interesy innych grup społecznych. Dające możliwość wszystkim zrównoważonego korzystania z centralnej przestrzeni publicznej.
Na podstawie gorzow.pl

Foto: Micho 1987, Wikimedia

Get involved!

Comments

No comments yet