Goleniów bez uchwalonego budżetu na 2021 rok

Propozycja przyszłorocznego budżetu przygotowana przez władze Goleniowa nie wzbudziła zachwytu miejskich radnych. Szczególnie projekt budowy zadaszonych kortów tenisowych. Przeciwnicy uważają, że w tak trudnym czasie są ważniejsze potrzeby w mieście . Plan finansowy dla gminy nie został więc uchwalony. Jeśli w sprawie dochodów i wydatków radni nie dojdą do porozumienia z burmistrzem do końca marca przyszłego roku, to budżetem zajmie się Regionalna Izba Obrachunkowa, ale wtedy gmina może pożegnać się z nowymi inwestycjami.         

Więcej na stronie: https://radioszczecin.pl/1,416651,projekt-budzetu-goleniowa-bez-akceptacji-radnych

Oprac. BC

Źródło:https://radioszczecin.pl/1,416651,projekt-budzetu-goleniowa-bez-akceptacji-radnych

Get involved!

Comments

No comments yet