Andriej Wyszyński (1883-1954) – mistrz sędziów III RP

W prawie sowieckim udowodnienie sądzonemu winy w stu procentach nie jest konieczne, wystarczy jedynie na tyle ją uprawdopodobnić, by sędzia nabrał wewnętrznego przekonania o jego winie.

„Nauki o dowodach nie można ograniczać wyłącznie do technicznej  strony sprawy. Jest więc z gruntu błędne mniemanie, jakoby system dowodowy jak również i cale prawo dowodowe… w całości w jakiejkolwiek mierze były kategoriami ponadklasowymi i apolitycznymi.”

„Sąd sowiecki nie jest skrępowany żadnymi formalnymi warunkami i wymaganiami, ani odnośnie oceny dowodów, ani też przy ich zdobywaniu.”

„Sowiecki system dowodów opiera się na zasadzie przekonania wewnętrznego, a mianowicie socjalistycznego przekonania sędziego uzbrojonego w socjalistyczną świadomość prawną i prawdziwie naukową metodologię marksizmu-leninizmu.”

Andriej Wyszyński, Teoria dowodów sądowych w prawie sowieckim, Moskwa 1949