Memorandum RKW do Premiera w sprawie podziemnego zgazowania węgla

Materiał filmowy, który dotyczy debaty w sejmie o problemach poruszanych poniżej: 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=93E4F17E772C5524C1258340003CD603

Od godz. 14.31 – do 14.42 przedstawione jest stanowisko RKW.

Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy opracowało Memorandum nt. podziemnego zgazowania węgla kamiennego.  Przekazaliśmy i poinformowaliśmy p. Premiera M. Morawieckiego o tej niezwykle ważnej sprawie. Po 9 miesiącach nadal nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, żadnego poinformowania nas czy choćby podziękowania. Całkowite milczenie. A prosiliśmy o krótkie spotkanie wyjaśniające, gdyby pojawiły się pytania. Nadmieniliśmy, że Memorandum to propozycja oparta na faktach i jesteśmy wszystkie zawarte w nim dane i propozycje poprzeć dodatkowymi argumentami.

Obecny premier Polski po prostu unika patriotycznych inicjatyw polskiego społeczeństwa, choć zachęca na wiecach wyborczych do aktywności. Jego mowa to niestety tylko sam PR! Zakłamany premier Mateusz Morawiecki boi się mówić, dyskutować, czy cokolwiek zadecydować dla potencjalnie największego projektu energetycznego dla Polski na bazie własnych surowców mineralnych. Technologia podziemnego zgazowania węgla pozwoli na niezależność energetyczną Polski najtańszym sposobem. Taka sytuacja byłaby bardzo pozytywna dla polskiej gospodarki i polskiej racji stanu. Jednocześnie bardzo nie podoba się to wszelkim siłom wrogim niezależnej Polsce, które zarabiają na zależności gospodarczo-politycznej naszego kraju od importowanych surowców energetycznych. Ta szkodliwa dla polskiego interesu narodowego postawa najważniejszej w naszym państwie osoby jaką jest premier Morawiecki zmusza nas do dalszych interwencji, bo premier marnotrawi wiele środków na drugorzędne inicjatywy a celowo sabotuje największy gospodarczy potencjał dla Polski. Jesteśmy z tego powodu w szoku bo nie wiemy dlaczego premier tak się zachowuje? Przedstawiamy wiec opinii publicznej fakty z tego roku oraz całą treść Memorandum, które opracowaliśmy w taki sposób, aby premier nie miał problemu ze zrozumieniem (jako zarys projektu), a jednocześnie maksymalnie krótko i treściwie w formie kilkunastostronicowej prezentacji.

Fakty:

2 marca 2018r.;     Memorandum w wersji papierowej wręczył osobiście po krótkiej rozmowie Premierowi RP w Toruniu członek Stowarzyszenia RKW Paweł Milla

– nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi

8 czerwca 2018 r. – ponowna krótka rozmowa Pawła Milla z panem Premierem w Toruniu. Premier ponownie obiecał, że sprawą się zajmie; kazał asystentce podać namiary do kontaktu. Memorandum na trzeci dzień zostało przesłane do Premiera.

– nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi

Kilkukrotnie prosiliśmy telefonicznie i mailowo o jakąkolwiek odpowiedź.

– zostaliśmy zbyci milczeniem

9 września 2018 – ponowna trzecia krótka rozmowa Pawła Milla z panem Premierem w Namysłowie i ponowny wymijająca odpowiedź, że „sprawą zajmują się”.

10 września wystosowaliśmy pismo do premiera, a w nim m.in.:

„Kilka dni temu Pan powiedział publicznie: „wierzymy w oddolną aktywność, pobudzenie narodu polskiego, bo to jest takie nasze pragnienie najszersze żeby rzeczywiście szerokie rzesze Polaków angażowały się w życie publiczne, życie społeczne”.

Na razie jeszcze resztkami nadziei wierzymy, że nie jest to obłuda i demagogia. Stąd po pół roku Pańskiego milczenia i unikania spotkania, teraz żądam pilnego wyznaczenia terminu spotkania w związku z tą sprawą. Mamy realną wizję wdrożenia technologii podziemnego zgazowania oraz jesteśmy niezależni i moralni, w przeciwieństwie do wielu pasożytów i obcej agentury zalęgłej w ministerstwach, szczególnie ‘energii’. Czy w końcu znajdzie Pan 15 minut dla jednej z NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAW DLA POLSKI?! Dostosujemy się do wskazanego terminu oraz miejsca”.

– minęły kolejne dwa miesiące i nadal brak jakiejkolwiek odpowiedzi.

Treść przekazanego premierowi MEMORANDUM :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej

Pana Mateusza Morawieckiego

 

KOMPLEKSOWY PROJEKT
na pilotażowe całościowe wdrożenie
w górniczym zakładzie doświadczalnym
przemysłowego podziemnego zgazowania węgla.

 

Memorandum  Stowarzyszenia RKW Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy

 Zagadnienia w poniższej prezentacji:

 • 1.  Przeciwności polityczno-biznesowe
 •  2.  Potencjał podziemnego procesowania węgla
 •  3.  Przewagi podziemnego zgazowania nad tradycyjnym górniczym wydobyciem
 •  4.  Zyski ekologiczne
 •  5.  Zyski gospodarcze
 •  6.  Zyski polityczne
 •  7.  Krótki film o zgazowaniu
 •  8.  ZAŁOŻENIA na lata 2018 – 2021   (część I  PROJEKTU )
 •  9.  PLAN DZIAŁANIA SPÓŁKI w latach 2018-2021  (część I  PROJEKTU)
 • 10. KONTYNUACJA PROJEKTU   po roku 2021 (część II oraz III  PROJEKTU)
 • 11. Nasza rekomendacja na dyrektora generalnego (CEO)
 • 12. Prośba o szybką decyzję Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

1. PRZECIWNOŚCI   polityczno-biznesowe                 

            Pamiętamy i dziękujemy, że to Pan premier podkreślał (wywiad dla TVP INFO; X 2017), że oprócz błędnego modelu gospodarczego mieliśmy przez ostatnie trzy dekady do czynienia ze świadomą zgodą (lewacko-POwską) na grabież naszego państwowego majątku. Alarmujemy więc do Pana, nie tylko jako do Premiera, ale również do niezłomnego patrioty ze wspaniałą przeszłością, iż kolejne sidła są zastawione. Tym razem oprócz przejęcia i chęci dalszego wykupu kilku tradycyjnych kopalń trwa również batalia o polskie pokłady węgla, które nie nadają się do tradycyjnej eksploatacji, a jedynie do podziemnego zgazowania (pokłady od 1.3 km do ok. 5 km w głąb ziemi). W Polsce mamy ok. 500 miliardów ton takich złóż, z których około 80% możemy wydobyć technologią podziemnego zgazowania węgla a tylko ok. 1.5 % metodą tradycyjną (czyli albo ok. 400 mld t albo tylko ok. 7.5 mld t). Jesteśmy obiektem ataku obcego kapitału, który na nas może i chce wiele zarobić. Jeśli nie będziemy właścicielami surowców i technologii to po prostu niewiele nam zostanie. Wytworzyła się już mafia gospodarczo-polityczna z wrogich i konkurencyjnych nam ośrodków, która dąży do likwidacji obecnego polskiego systemu pozyskiwania energii z węgla czy to pod hasłem walki z CO₂, czy narzucając wielce kosztowną energię jądrową (którą od nich zakupimy). Poprzez udzielane im tradycyjne koncesje za kilkanaście lat uzyskają pożytki z wydobywania polskiego węgla wraz z bogatymi kopalinami towarzyszącymi zalegającymi w niższych pokładach do głębokości ok. 5 km. Wraży i bezwzględni lobbyści mają duże możliwości finansowo-medialne. Wiedzą o niesamowitych szansach osiągnięcia przez Polskę niezależności energetycznej oraz o możliwościach sprzedaży nadwyżki gazu lub energii na eksport. Dzięki technologii podziemnego zgazowania Polska w dekadę ma realną szansę zakończyć import gazu i zacząć szybko wymieniać system tradycyjnych elektrociepłowni węglowych na gazowe. Już od 2030 roku moglibyśmy zostać liczącym się eksporterem gazu w UE (vide USA z gazem łupkowym). Zainteresowani eliminacją polskiej konkurencji z  powodów gospodarczo-politycznych zrobią więc wszystko, by nasze nowe możliwości rozwojowe zablokować, a w najgorszym dla nich wariancie będą chcieli przejąć większość zysków z eksploatacji podziemnego zgazowania polskiego węgla. Ci na Zachodzie węgla już nie posiadają, a Ci na Wschodzie nie uznają wolnego rynku, tylko niszczą konkurencję już w zarodku(w tym wypadku nasze pomysły!). W Polsce posiadają widoczne lobby, media, „targowicę” oraz granty dla zdobywania przychylnej sobie wizji wśród wielu „podatnych” ekspertów i profesorów.

Przeciwnicy polskiej Racji Stanu doprowadzili do sytuacji, że temat podziemnego zgazowania jest praktycznie zablokowany, prawdopodobnie aż do momentu gdy przejmą kontrolę nad polskimi zasobami węgla! Dlatego prosimy Pana Premiera o poparcie tego Projektu dla dobra i szybszego rozwoju Polski. Nasz poniższy Projekt pokazuje, że można jeszcze odwrócić te negatywne tendencje stosunkowo szybko i niewielkim kosztem. Projekt wpisuje się w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Poniżej na kilku stronach prezentacji przedstawiamy Panu Premierowi nasze uwagi i argumenty. Z całą odpowiedzialnością, po dwóch latach wnikliwego rozeznawania sytuacji, apelujemy:

PANIE PREMIERZE! 

Nie ma istotnych powodów, aby obawiać się szybkiego pilotażowego wdrożenia podziemnego zgazowania w Polsce przez polskie państwowe firmy!  Są natomiast znane nam istotne powody, że jeśli nie podejmie Pan pilnej decyzji, natychmiast po rozeznaniu sprawy w marcu 2018 roku, to za kilka lat taką technologię wdrożą obce kapitały na bogatych, polskich złożach, które teraz starają się teraz przejąć ( vide „akcja obcych funduszy” z ostatniego tygodnia z kopalnią KWK „Krupiński”). Inżynier Tytko wraz z zespołem ds. górniczych od dawna alarmował, że mamy tu do czynienia z „ustawką”. Najpierw nielogiczna, wręcz skandaliczna likwidacja kopalni, a po kilku miesiącach obce fundusze już kładą za nią „kasę na stół”! Tak od lat czynili i czynią nadal z Polski swoją kolonię. Realizują przez lata wysoką marżę, a my prawdziwi – ale w praktyce tylko teoretyczni gospodarze tej ziemi, możemy co najwyżej uświadczyć ich skromna pensję za naszą ciężką pracę. Inżynier Tytko, jako doświadczony ekspert ds. górnictwa wie, jak osiągnąć sukces Projektu! Najpierw musi być zrealizowana pod kontrolą rządową mała skala wdrożeniowa w ciągu najbliższych 4 lat. Wówczas dopiero nasze narodowe przedsiębiorstwo polskiej państwowej spółki  może być wyłącznym właścicielem polskiej przyszłościowej technologii o możliwych wielkich zyskach w kraju oraz ekspansji technologii na świecie. Wielkoskalowe wdrożenie zgazowania, począwszy od 2022 roku pomoże też wesprzeć społeczną politykę rządu poprzez satysfakcjonującą górników zamianę ich miejsc pracy z niebezpiecznych pod ziemią na lepiej płatne i bardziej komfortowe. Przy właściwej polityce paliwowo – energetycznej liczba miejsc pracy się nie zmieni, a zostaną jedynie zamienione na bardziej innowacyjne, generujące większą wartość dodaną.

2.  POTENCJAŁ podziemnego procesowania węgla         

Polskie zasoby węgla kamiennego wynoszą szacunkowo ok. 500 miliardów ton!. Te olbrzymie ilości znajdują się od 1,3 km do ok. 5 km w głąb ziemi. Nie jest możliwe wydobycie ich tradycyjną metodą górniczą jak dotychczas. Zasobów węgla do 1,3 km w głąb ziemi mamy  ponad 50 mld ton, a z nich maksymalnie tylko ok. 7.5 miliardów ton możliwych jest do wydobycia metodą tradycyjną (a więc na kilkadziesiąt lat wydobycia). Podobnie jest w kilkunastu krajach na świecie (zwłaszcza USA, RPA, Chiny), gdzie również intensywnie myślą, w jaki sposób wydobyć węgiel poniżej 1,3 km od powierzchni, aby wielokrotnie zwiększyć sobie bazę zasobową. Trwa wyścig technologiczny. Wiadomo, że wydobycie tych głębszych pokładów tradycyjnymi metodami nie będzie nigdy opłacalne przy obecnych cenach węgla.

Europa zużywa ponad 500 mld m³ gazu rocznie, z czego ok. 200 mld m³ importuje (nie ma jeszcze dokładnych danych za 2017r). Za 20 lat, ze względu na szybkie wyczerpywanie się własnej produkcji oraz konieczność redukcji emisji, Europa będzie potrzebować dodatkowych ok. 250 miliardów metrów sześciennych gazu. Kto na tym najwięcej zarobi? Tu jasno widać, dlaczego wiele „funduszy” chce przejąć polskie kopalnie i pokłady. Za kilkanaście lat podziemne zgazowanie będzie wielkim biznesem. Właśnie teraz w marcu 2018 roku, tylko i wyłącznie od decyzji Pana Premiera zależy, kto za te 20 lat najwięcej zarobi na sprzedaży polskiego gazu z węgla kamiennego. Czy beneficjentem będzie Polska i Polacy? A jest o co walczyć, bo licząc wg ilości obecnego i wciąż rosnącego zużycia gazu wszystkich krajów Unii Europejskiej  polskiego gazu z węgla  wystarczyłoby na ok. 300 lat dla całej Europy (2 mln on węgla ≅ 1 mld m³ gazu).

W Polsce mamy ponad 85% złóż węgla kamiennego w Europie. Wiodące kraje Unii Europejskiej (głównie Niemcy i Francja) nie mając  wiele węgla kamiennego, a znając potencjał podziemnego zgazowania węgla nie są chwilowo zainteresowane wydobyciem tego surowca w Polsce, a wręcz prawnie zwalczają jego eksploatację. Dlatego wydobycie w naszym kraju w okresie transformacji spadło 3 krotnie, pomimo że świat prawie 3 krotnie w tym czasie go zwiększył, nie zważając na wydumany problematyczny efekt cieplarniany.

Celem takiej polityki klimatycznej UE było i nadal prawdopodobnie jest najpierw świadome doprowadzenie polskiego sektora paliwowo – energetycznego do bankructwa poprzez administracyjne narzucenie wyśrubowanych do maksimum (technologicznie niemożliwych do spełnienia norm jednostek spalających węgiel) limitów emisyjnych (np. 550 g CO2/1kW), wymuszając tym samym kosztowną modernizację istniejących bloków energetycznych (kilkanaście mld zł), kosztowną modernizację sieci przesyłowych (kilkanaście mld zł) oraz konieczność wprowadzenia kosztownego rynku mocy (ok. 27 mld zł). Za te pomysły „słono” zapłaci polskie społeczeństwo w cenie energii. Następstwem takiej „strategii” może być przejęcie kontroli nad strategicznym i najważniejszym sektorem przez obecnych akcjonariuszy mniejszościowych i zagranicznych wierzycieli spółek górniczych i energetycznych, które obecnie jeszcze kontroluje skarb państwa.

Naszym zdaniem środki te, powinny być jak najszybciej przeznaczone na czyste technologie węglowe poprzez stopniowe wdrażanie technologii podziemnego zgazowania węgla i energetyki rozproszonej w miarę naturalnego wygaszania górnictwa i energetyki tradycyjnej opartej na wytwarzaniu prądu i ciepła w generatorach dużych mocy i jej przesyle na duże odległości skutkującej dużymi stratami energii.

Stopa zwrotu z inwestycji (ponad 50 mld zł) w podtrzymanie starego systemu będzie silnie ujemna (zmarnowany polski kapitał) a stopa zainwestowania tych środków w nowy model kreowany przez trendy globalne będzie ponadprzeciętnie wysoka, prowadząca do szybkiej akumulacji rodzimego kapitału i odbudowy polskiej własności. Apelujemy więc o daleko idącą ostrożność w tej kwestii, bo istnieje silne zagrożenie, że zyski te, kosztem pauperyzacji polskiego społeczeństwa, na pokolenia zostaną przejęte przez inne narodowości.   

 

 

3. PRZEWAGI podziemnego zgazowania nad tradycyjnym górniczym wydobyciem

 • Polski system uzysku energii opiera się na wydobyciu węgla (aż do 1,3 km w głąb ziemi), transporcie do odbiorców końcowych (gospodarstw domowych, zakładów produkcyjnych, elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni). Dopiero tam jest spalany ze szkodą dla środowiska naturalnego w danym rejonie. To nie jest ekologiczny sposób na uzyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej. Zasoby węgla możliwe do wydobycia w dotychczasowej technologii wystarczą maksymalnie na kilkadziesiąt lat. Jednocześnie system naziemnego spalania węgla w świetle wdrażanych limitów emisyjnych będzie dość drogi w cenie końcowej energii oraz bardzo kosztowny w cenie likwidacji szkodliwych skutków takiego spalania (koszty leczenia, smog, popioły itp.). Świat od tego systemu definitywnie odchodzi, gdyż wzrosła świadomość, że zdrowie ludzi jest najważniejsze i najdroższe. Jest jeden nieodwracalny kierunek pozyskiwania energii: Odnawialne Źródła Energii (OZE), które są jednocześnie nadal droższe od źródeł nieodnawialnych, jak węgiel, ropa czy gaz. Energia pozyskana z węgla na skalę globalną nie będzie miała substytutu jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Wiek XXI będzie „wiekiem gazu”, również tego pozyskanego ze zgazowania węgla. Mamy więc teraz etap przejściowy. Polska, zanim w 40 – 50% przejdzie na OZE (najwcześniej za ok. 30 lat), może wykorzystać potencjał znajdujący się w węglu polskich złóż nie tylko tych zalegających do głębokości 1,3 km, ale również tych zalegających od 1.3 do ok. 5 km pod powierzchnią ziemi.
 • Mając takie własne narodowe złoża węgla jesteśmy wprost skazani w tym kilkudziesięcioletnim okresie przejściowym na wykorzystanie Czystych Technologii Węglowych. Największy potencjał ma nowatorska technologia podziemnego zgazowania węgla, która jest wielką szansą dla Polski na pokolenia.
 • Dzięki tej technologii (wzorowanej częściowo na wydobywaniu ropy i gazu z łupków) otrzymujemy palny gaz syntezowy (tzw. Syngaz). Następnie po oczyszczeniu i wzbogaceniu może on być wykorzystany do różnych celów przemysłowych, w tym najpowszechniejszej możliwości: uszlachetnienie jego parametrów do jakości gazu, jaki dostarczany jest obecnie systemem rurociągów do odbiorców przemysłowych, indywidualnych czy gazowych elektrociepłowni. Jest to tańszy i jednocześnie o wiele bardziej ekologiczny systemowy sposób na uzyskanie prądu i ciepła z węgla kamiennego w porównaniu do obecnie stosowanych systemów technologii wydobycia i spalania. Sprawność takiego systemu uzysku energii z węgla jest dwukrotnie większa od istniejącego obecnie i nadal dominującego w polskiej gospodarce zwykłego spalania węgla w elektrociepłowniach.
 • Dzięki rodzimej technologii podziemnego zgazowania Polska w dekadę osiągnie wielkie korzyści ekologiczne, polityczne oraz ekonomiczne. To Polska i Polacy, a nie obcy właściciele różnych funduszy będą się bogacić.  Polska nie będzie musiała już w niedalekiej przyszłości importować paliw energetycznych: gazu, węgla i ropy. Jednocześnie nowa technologia pozwoli łagodnie (bez grupowych zwolnień!!!) odejść od kosztownej i niebezpiecznej dla życia i zdrowia górników dotychczasowej metody wydobywania węgla. Musimy się w gronie patriotów natychmiast zmobilizować do tej sprawy, a pierwszy krok zależy teraz wyłącznie osobiście od Pana premiera, co udowadniamy w niniejszym Memorandum. Za 15 – 20 lat polski przemysł  podziemnego zgazowania węgla może całkowicie wchłonąć obecny drogi społecznie i środowiskowo tradycyjny system węglowo-energetyczny.  Jednocześnie będzie to bezbolesne ze wzgl. społecznych, gdyż liczba miejsc pracy będzie podobna jak w obecnym systemie. Podziemne zgazowanie ma zdecydowanie największy potencjał w Polsce do uzyskania wielkich zysków w porównaniu do wydobycia innych strategicznych kopalin, których posiadamy duże ilości i jest na nie również wysoki popyt na rynku (np. pierwiastki ziem rzadkich i strategiczne surowce polimetaliczne).

4.   ZYSKI ekologiczne

 • Zgazowanie podziemne należy do „Czystych Technologii Węglowych”, co jest szczególnie istotne choćby w zmniejszaniu emisji CO₂. Polsce grożą wielkie kary (lub bardzo kosztowny zakup uprawnień do emisji) za przekroczenie limitów, które musimy spełnić w uzgodnionym i przyjętym już pakiecie klimatycznym.
 • Technologia podziemnego zgazowania węgla i docelowo spalania syngazu w blokach gazowych i parowo-gazowych powoduje niewielkie szkody i zanieczyszczenia środowiska naturalnego w porównaniu ze spalaniem węgla w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, gdzie jest również wysoka i  limitowana emisyjność szkodliwych CO₂, NOx, SO₂, rakotwórczych związków i pyłów oraz powstają odpady, których utylizacja jest bardzo kosztowna.
 • W podziemnym zgazowaniu unikamy wydobywania skały płonnej (kamieni) na powierzchnię ziemi razem z węglem, nie ma więc ekologicznego problemu hałd powęglowych.
 • Do obsługi tej technologii  nie ma potrzeby zatrudniania górników pod ziemią, więc praca dzięki zastosowaniu jej jest o wiele bezpieczniejsza.

5.  ZYSKI  gospodarcze

(widoczne  od 2022 roku; eksport od 2030 roku)              

 • Bezpieczeństwo energetyczne – gazowe elektrownie i elektrociepłownie to stabilne i elastyczne źródło energii.
 • Tańszy gaz = tańsza i stabilniejsza cena energii elektrycznej = konkurencyjny sektor paliwowo – energetyczny. Przekłada się to na konkurencyjność produktów i usług wytwarzanych w naszych firmach, czyli szybką akumulację polskiego kapitału i budowę polskiej własności
 • Inwestycje prorozwojowe – już od 2022 roku możliwa budowa skalowalności polskiej technologii podziemnego zgazowania. Powstanie wiele nowych możliwości np.:
  • budowy instalacji do produkcji paliw syntetycznych z syngazu,
  • budowy konkurencyjnych instalacji do produkcji amoniaku i metanolu,
  • budowy niezbędnej nowoczesnej infrastruktury przesyłowo-odbiorczej w  całym kraju,
  • stworzenia całych nowych polskich gałęzi przemysłu (np. turbiny/siniki gazowe, produkcja czystego wodoru do elektromobilności),
  • wzmocnienia istniejących polskich gazowych graczy (np. PGNiG; GAZ-SYSTEM) kosztem dominujących obecnie w Europie innych wielkich, ale niepolskich koncernów,
  • utworzenia w okresie dekady dziesiątków tysięcy nowoczesnych przemysłowych miejsc pracy z jednoczesnym łagodnym odchodzeniem i zastępowaniem niebezpiecznego, tradycyjnego górnictwa.
 • Eksport gazu – jeśli do 2030 roku udałoby się z polskich złóż w całości zaopatrywać zdecydowaną większość, a praktycznie wszystkich krajowych odbiorców, to w kolejnym etapie mogą nastąpić naprawdę wielkie inwestycje celem ekspansji międzynarodowej w latach 2030 – 2050. Powinniśmy więc właśnie teraz, również te głębsze pokłady węgla zacząć eksploatować jak najszybciej, aby za 2 – 3 dekady być jednym z liderów wykorzystania technologii podziemnego zgazowania w świecie.

           LICZY SIĘ CZAS.   NA ŚWIECIE TRWA WYŚCIG TECHNOLOGICZNY

 

 • Za kilkanaście lat, po inwestycjach w infrastrukturę lądową, byłoby możliwe wbicie się w rynki UE oraz Międzymorza (np. kosztem spadku udziałów Gazpromu!). Wypierając w dużej części kacapów oraz innych, głównie arabskich eksporterów gazu tylko z części ich światowych rynków CAŁKIEM REALNE i możliwe jest uzyskanie PRZEZ POLSKĘ kilkudziesięciu mld $ ZYSKU NETTO rocznie! Wymagałby to za kilka lat rządowych decyzji odnośnie takich wielu polskich inwestycji, ale korzystnych dla rozwoju kraju i komercyjnych co do zasad wsparcia. W części II i III Projektu przedstawiamy zarys możliwych prorozwojowych i zyskownych dla Polski inwestycji  np.: kilka wielkich gazoportów; nowych rurociągów międzynarodowych (np. Międzymorze); nowych polskich armatorów tankowców gazowych itp. Powstaną wielkie możliwości osiągnięcia korzyści rozwojowych w wielu gałęziach przemysłu. W technologii zgazowania na dużą skalę mamy dostępne zasoby węgla, które wystarczą na kilkaset lat eksportowej ekspansji.

 

 • Szansa na dużo większy PKB (podobnie jak w Chinach czy Korei Południowej w najlepszych latach, a więc ponad 10% rocznie), szybszy rozwój gospodarczy = bogatsze społeczeństwo

 

6.   ZYSKI  polityczne

 •  Niezależność energetyczna kraju – na bazie własnego, polskiego surowca.
 •  Zysk wizerunkowy – oprócz ogromnych korzyści ekonomicznych i niepłacenia kar zdobędziemy również    uznanie, udowadniając, że bardzo  dbamy o Europę, dbając o własne środowisko naturalne.
 •  Poprzez eksport gazu na wielką skalę Polska zyska realne wpływy na kształtowanie geopolityki w Europie.
 •  W polityce wewnętrznej można będzie, nawet jest wskazane, przygotowanie rządowego programu uwzględniającego:
 1. uwłaszczenie polskiego społeczeństwa na zasobach naturalnych kraju wg propozycji OKOPZN (Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych), a więc nie rozdawnictwo naszej własności, poprzez przyznawanie koncesji na poszukiwanie i dokumentowanie złoża oraz jego eksploatację przez obce kapitały, tylko uwłaszczenie na naszych surowcach naturalnych poprzez przydzielenie każdemu obywatelowi niezbywalnych (do czasu przejścia na emeryturę) dziedzicznych jednostek emerytalnych i generowanie zysków z inwestycji kapitałowych /vide Norweski Fundusz Emerytalny czy Narodowe Przedsiębiorstwa na wzór francuski/.
 2. wypłaty równej dywidendy oraz wpłaty na prywatne konta emerytalne. Powstałaby wreszcie realna możliwość oddzielenia archaicznego systemu ZUS zastępowalności pokoleń, czyli wpłat obecnie pracujących na poczet aktualnych wypłat dla emerytów. W takim systemie dla obecnych pracowników zmuszanych do zasilania ZUS nie ma indywidualnej pewności otrzymywania gwarantowanej kwotowo wysokości emerytury. Po latach płacenia haraczu otrzymywać będą uznaniową wysokość ‚państwowej’ emerytury; Jak ta uznaniowość wygląda, można zorientować się wg podanych algorytmów ZUS: 75% Polaków, którzy za 33 lata będą odchodzić na emeryturę, nie dostanie nawet dzisiejszej emerytury minimalnej/853 zł netto/ !!! A pozostałe 25% emerytów otrzyma minimalnie większe kwoty. Sytuację zapewne trochę poprawią wprowadzane PPK (pracownicze plany kapitałowe), ale i tak większość pieniędzy obowiązkowo pobranych młodym Polakom przez ZUS nadal będzie zasilała nie ich emerytury, tylko zasypywała ‚ coraz większą z roku na rok dziurę’ bieżących wypłat emerytalnych. Jeśli Polska zarobi na podziemnym zgazowaniu, to rząd za kilka lat może realnie zacząć reformować zły system emerytalny!

 

7.  Wypowiedź prof. Krzysztofa Stańczyka z GIGu  (90 sekund,   fragment audycji TVP)

Proces podziemnego zgazowania węgla polega na tym, że węgiel który znajduje się w podziemnym złożu zamieniamy na gaz. Częściowo węgiel musimy spalić, żeby uzyskać odpowiednią temperaturę w tzw. georeaktorze, ale gro węgla, jakieś 80% zostaje przeprowadzone w gazy, które otrzymujemy na powierzchni i  możemy wykorzystywać do różnych celów. Instytut przeprowadził serię eksperymentów, w tym jeden niemal na skalę przemysłową, który zrealizowano 500 metrów pod ziemią w czynnej kopalni Wieczorek. W sumie udało się zgazować 250 ton węgla, z którego otrzymano milion metrów sześciennych gazu o wysokiej kaloryczności. Wyniki są zadowalające, tzn. ten eksperyment był przeprowadzany w kopalni czynnej, w której w niedalekiej odległości od miejsca gdzie przeprowadzaliśmy eksperyment pracowali górnicy. Okazało się to możliwe, okazało się to sterowalne, okazało się też bezpieczne dla środowiska. Nad technologią podziemnego zgazowania węgla pracują Chiny . Stany Zjednoczone, Australia czy RPA.  Sądzę, że jesteśmy dość blisko takiej instalacji dość blisko realizacji pierwszej dość dużej instalacji przemysłowej i nowoczesnej, takim rozumieniu, w jakim dzisiaj rozumiemy przemysł i instalacje bezpieczne dla środowiska, ale kiedy to będzie…to trudno powiedzieć…………..

8.   ZAŁOŻENIA PROJEKTU  na lata 2018 – 2021                                       

 • „trzy w jednym”!   forma podmiotu odpowiedzialnego/ramy prawne, czyli:

spółka skarbu państwa SSP + spółka celowa SPV  + technologiczny Start-Up

Odpowiednio dobrana fachowa kadra (powołanie zespołu fachowców od górnictwa, zarządzania, finansów, logistyki oraz naukowców i ekspertów gazownictwa)

 • Start projektu – liczymy, że po rozeznaniu sprawy Pan Premier podejmie w marcu 2018 roku pozytywną decyzję. Wówczas start Projektu w 2 Q 2018r.
 • Zakończenie wdrożenia w grudniu 2021 r. Powstanie wówczas działający górniczy zakład doświadczalny podziemnego zgazowania węgla. Na bazie wyników z rozruchu oraz doświadczeń wdrożenia to spółka SPV uzyska aktywa o wielkiej wartości w postaci własnych atestów, patentów i know-how.
 • Współpraca sektorowa z PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., lider polskiego rynku gazowego, spółka wydobywcza), GAZ-SYSTEM S.A. (strategiczna spółka przesyłu gazu w Polsce), GIG (Główny Instytut Górnictwa, nadzorowany przez Min. Energii), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, AGH oraz współpraca z innymi ważnymi polskimi podmiotami np. PFR (Polski Fundusz Rozwoju S.A., grupa instytucji finansowych i doradczych w rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności), polskimi bankami, docelowo polskimi funduszami emerytalnymi, giełdą.
 • Ryzyka – ryzyka polityczne (targowica przy władzy = śmierć projektu) oraz  ryzyka ws otrzymywania pozwoleń środowiskowych i nieprzewidzianych z nimi trudności. Okres na  otrzymanie niektórych zgód można zminimalizować analizując doświadczenia łupkowego zgazowania, kupując patenty i sprawdzone rozwiązania i urządzenia. Jeśli lokalizacja będzie na Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”, to praktycznie istnieje możliwość podjęcia działań od razu. Dlatego tak ważną kwestią jest niesprzedawanie tej akurat kopalni obcym funduszom!!!
 • Harmonogram na lata 2018-21: m.in. uzgodnienia Projektu i zapewnienia budżetu na prace koncepcyjno-przygotowawcze. Utworzona SPV do końca 2021 roku będzie musiała wdrożyć wszystkie instalacje pilotażowe Zakładu Doświadczalnego. W 2018 r. wstępny budżet to środki ok. 2 mln zł przeznaczone głównie na dopracowanie koncepcji do podjęcia ostatecznej decyzji budowy kopalni doświadczalnej. Szacujemy, że do zbudowania działającego górniczego zakładu doświadczalnego docelowo koszt wszystkich niezbędnych inwestycji i prac wdrożeniowych w ciągu czterech lat wyniesie ok.  450 – 500 mln zł. Współpraca i nadzór m.in. PFR (można wykonać finansowanie inwestycyjne, zwrotne do PFR po sukcesie komercyjnym).
 • Inwestycje w okresie wdrożenia – wszystkie instalacje wzorcowe  niezbędne do przemysłowych procesów po uzyskaniu z węgla syngazu. Instalacje mogą być  w mniejszej skali, ale demonstracyjne, skalowalne i najlepiej modułowe. Część urządzeń i technologii najpewniej trzeba będzie zakupić za granicą, ale jest pewne, że większość niezbędnych rozwiązań posiadają w swoich aktywach polskie firmy związane z gazownictwem: odwiertów, odmetanowania, produkcji prądu w kogeneracji z ciepłem/turbiny gazowe/, produkcji metanolu/amoniaku, produkcji czystego wodoru dla ogniw paliwowych, produkcji syntetycznych paliw płynnych, skraplania i oczyszczania oraz wzbogacania syngazu, dla podłączenia syngazu do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.
 • Termin wdrożenia – zadanie pierwszej części Projektu potrwa cztery lata. Od momentu powołania spółka SPV musi uzyskać na wybranym złożu (optymalnie KWK Krupiński) finalne rozwiązania procesowania podziemnego oraz wybudować działający modelowy zakład doświadczalny, by możliwa była od 2022 roku jego skalowalność /ekspansja technologiczna w pozostałych zagłębiach węglowych Polski.
 • Konkurencja na świecie – trwają prace w krajach zasobnych w węgiel (USA, RPA,

              Australia, Chiny)

9.  PLAN DZIAŁANIA SPÓŁKI w latach 2018-2021                                                  

 • 1. (2 Q 2018r.) Wyłoniona przez Premiera kadra zarządzająca obejmie władze w nowopowstałej SPV.
 • 2. (2 Q 2018r.) Kadra tej SPV powoła interdyscyplinarny Zespół do pilnego wdrożenia w skali demonstracyjnej polskiej technologii podziemnego zgazowania węgla na bazie utworzonego własnego doświadczalnego zakładu górniczego wydobycia i przetwórstwa syngazu.
 • 3. (2 Q 2018r.) Wskazanie najkorzystniejszej lokalizacji dla wzorcowych instalacji i uzyskanie akceptacji/pozwoleń Rządu.
 • 4. (2 Q 2018r.) Władze spółki ustalą i zatwierdzą sposoby dalszego finansowania (możliwe różne warianty by nie kolidować z przepisami o pomocy publicznej UE)
 • 5. (do końca 3 Q 2018r.) Zespół przygotuje Studium Wykonalności /zamówienia ‚pod klucz’ instalacji/:
 1. wstępnego odmetanowania pokładu z powierzchni
 2. do produkcji prądu w kogeneracji z ciepłem
 3. do produkcji metanolu lub amoniaku
 4. do produkcji czystego wodoru dla ogniw paliwowych (elektromobilność)
 5. do produkcji syntetycznych paliw płynnych
 6. do skraplania, oczyszczania i wzbogacania syngazu
 7. dla podłączenia syngazu do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej                                                     
 • 6.  (do końca 4 Q 2018r.) Zespół zrealizuje warunkowo wszystkie zamówienia ‚pod klucz’ instalacji ze Studium Wykonalności.
 • 7.  (do końca 4 Q 2018r.) Zespół opracuje i określi zasady współpracy z innymi podmiotami oraz zasady udziału w zdobywaniu własnych oraz obcych patentów i atestów.
 • 8.  ( 1 Q 2019r.)   Zespół zakończy proces finalizowania zamówień wszystkich instalacji (być może część z budżetu 2019r ?)
 • 9. ( 1 Q 2019r. – 4 Q 2020r.)    Okres budowy Zakładu Doświadczalnego ze wszystkimi instalacjami wzorcowymi
 • 10.  (1 Q 2020r.)  Planowane rozpoczęcie odwiertów do odmetanowania złoża
 • 11. ( I połowa 2021 r.) Planowany rozruch technologiczny całego kompleksu Górniczego Zakładu Doświadczalnego
 • 12. (do końca 2021r.)   Proces wdrożenia technologii w małej skali przemysłowej. Znane będą wszystkie parametry funkcjonowania nowej technologii w warunkach małej skali. Spółka posiądzie wartościowe aktywa i będzie właścicielem/współwłaścicielem nowych patentów i atesty.
 • 13. (do końca 2021r.)    Zespół niezależnie wykona przygotowanie organizacyjno-finansowe do skalowalności projektu na potrzeby krajowe (np. polskie rządowe obligacje; rekomendacja potrzeb inwestycyjnych skierowana do polskich firm przemysłowych i negocjacje celem wyłonienia partnerów /żadnych dotacji UE/; rozwój technologii w Polsce bez udziału właścicielskiego zagranicznych firm=akumulacja polskiego kapitału od 2022 roku.

10.   KONTYNUACJA PROJEKTU   po roku 2021

CZĘŚĆ II PROJEKTU       (lata 2022 – 2030) 

W przypadku sukcesu wdrożeniowego i osiągnięciu zakładanych rezultatów podziemnego zgazowania oraz przetwórstwa syngazu w górniczym zakładzie doświadczalnym kolejnym etapem będzie odpowiednie do polskich potrzeb wyskalowanie tej technologii w kraju. Decyzję podejmie oczywiście właściciel SPV, czyli rząd RP. Możliwe są różne scenariusze czasowe w zależności od strategii rządu (źródła finansowania niezbędnych dużych inwestycji), ale na pewno dzięki podziemnemu zgazowaniu będzie można w ciągu ok. dekady całkowicie zastąpić importowany gaz w ilości ok. 10 mld m³ poprzez podziemne zgazowanie ok. 20 mln ton węgla, a w ciągu dwóch dekad będzie można przestawić całą krajową energetykę na opcję gazu z węgla.

CZĘŚĆ III PROJEKTU          (lata po 2030 roku)

Eksport gazu na dużą skalę możliwy po przeprowadzeniu dużych inwestycji infrastrukturalnych, przy których budowie powinny zarobić głównie polskie firmy np.: rozbudowa  gazoportów, sieci rurociągów, zakładów oczyszczania i wzbogacania syngazu, budowa polskich gazowców morskich, fabryk do produkcji ogniw wodorowych i akumulatorów przepływowych, fabryk do produkcji maszyn, urządzeń i sprzętu wiertniczego itp./

11.  REKOMENDACJA:  CEO Projektu inżynier Krzysztof Tytko

 

Stowarzyszenie RKW rekomenduje na szefa Projektu SPV p. Krzysztofa Tytko jako osobę z wyjątkowym doświadczeniem w górnictwie, uzdolnionego i bardzo oddanego w sprawie polskiego węgla menedżera ze Śląska. W uznaniu dotychczasowych zasług oraz popierając Jego koncepcję inicjatywy pilnego działania w sprawie podziemnego zgazowania wystawiamy świadectwo naszego maksymalnego społecznego poparcia. Wierzymy, że wiedza, odwaga, odpowiedzialność oraz charyzma inżyniera Tytko przyczyni się do pełnego sukcesu w szybkim wdrożeniu Projektu i uzyskania przez Polskę własnej narodowej technologii podziemnego zgazowania węgla kamiennego.

CV  (w skrócie)                Ur. w 1952 r., żonaty, 2 dzieci, zam. Tychy

* AGH Kraków- Specjalność projektowanie i budowa kopalń (mgr inż.)

* SGH Warszawa – podypl. MBA                         * Uniwersytet Śląski, Katowice – podypl. rzeczoznawca majątkowy, pośrednik i zarządca nieruchomościami.

* Ministerstwo Przemysłu i Handlu – Kurs dla członków Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.                                 * DGA – m.in. Project Management; Activity Based Costing; Lan Six Sigma; Balanced Score Card                      * Komunikatywna znajomość j. angielskiego.

* E-mail oraz tel. komórkowy //dane osobiste, przedstawione w memorandum//

* Posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowanych technologii i możliwości wydobywania węgla w różnych warunkach górniczo – geologicznych w kraju i na świecie (wielokrotne wizytacje w wielu krajach)

* Bardzo dobra znajomość przemysłu maszynowego stosowanego w górnictwie w Polsce i na świecie                   * Znajomość technik zarządzania przedsiębiorstwami

* Wysokie umiejętności menadżerskie (na stanowiskach kierowniczych np. dyr. gener. spółek giełdowych SANWIL SA. i Zakładu Automatyki „POLNA” S.A.; dyr. gener. Kopalni Czeczott; kop. Piast; PG Silesia; KOPEX S.A. – TAISHAN/polsko-chińskie JV/

* Umiejętność odnajdywania obszarów największej szansy, szczególnie w zagrożonej egzystencji przedsiębiorstw i zakładów górniczych

* Umiejętność negocjowania trudnych spraw ze związkami zawodowymi

12.   „Atakują was, bo rośniecie w siłę” – tak o Polsce stwierdził w ‚Sieci’ George Friedman. „I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.(…) aż czasy pogan przeminą” –  Jezus Chrystus , z Ew.św.Łukasza,rozdz.21.

Chrześcijańska Polska się rozwija pomimo przeciwności. Jednak największy potencjał energetyczny w Polsce i chyba w całej UE na razie ‚leży odłogiem’. Lobbyści ‚atomowi’, antywęglowi, nowatargowica & consortes osiągnęli cele antypolskich zleceń. Podziemne zgazowanie węgla jest obecnie publicznie marginalizowane czy wprost atakowane jako nierealne itp. Ich macki dosięgły również wielu tzw. ekspertów, polityków. Podobnie było w przypadku koncepcji wydobycia gazu łupkowego w USA. Wielu profesorów z najlepszych uczelni technicznych twierdziło, że to nie jest możliwe.  Dzisiaj, po 15 latach od pierwszego wdrożenia łupkowego w 2003 r., USA z importera stały się największym na świecie producentem gazu i dużym eksporterem. Nie ma na świecie ekspertów, którzy wiarygodnie mogliby powiedzieć, że technologia podziemnego zgazowania węgla jest niemożliwa (a tak wielu z nich twierdzi), gdyż to jest nowa technologia. W krajach posiadających duże złoża węglowe dopiero trwają próby wdrożeniowe. W Polsce też poczyniono próby i…cisza. Powinniśmy więc jak najszybciej spróbować dokończyć pełne wdrożenie pilotażowe. Koszt szacowany przez naszych ekspertów na kilkaset milionów zł w okresie najbliższych czterech lat – to stosunkowo niewielki wydatek i ryzyko, wobec możliwych szybkich (za 10 lat) wielomiliardowych i wielokierunkowych zysków.

            Po dwuletnich naszych doświadczeniach uważamy, że żadne „instytuty”, czy „profesorowie” nie dokonają szybkiego wdrożenia tej technologii w Polsce. Z praktycznego doświadczenia wiemy, że tylko odrębna SSP może przedstawioną koncepcję jako oddzielny Projekt zrealizować i tylko pod zarządem inż. Tytko, który od lat jest liderem w promowaniu tej opcji rozwoju Polski. To nie żaden z ministrów, którzy często są otoczeni dziwnymi ekspertami i lobbystami, a tylko Pan Premier może natychmiast przerwać ten trwający absurd niewykorzystania wielkich możliwości surowcowych Polski. Liczymy,  że Pan Premier osobiście obejmie nadzór nad taką spółką celową i jak najszybciej oddeleguje do pomocy inżynierowi Krzysztofowi Tytko mądrych, lojalnych oraz pracowitych menedżerów.  Inż. Krzysztof Tytko stawia się dyspozycji Pana Premiera! Dzięki takiej spółce celowej za 4 lata Polska będzie dysponować własnymi w skali przemysłowej technologiami podziemnego zgazowania węgla, a za kilkanaście lat możemy być eksporterem technologii oraz dużych ilości gazu w regionie i na świecie. Uważamy, że nadszedł w tej sprawie czas na działanie.

            Szczęść Boże Panu, Panie Premierze w reformowaniu i szybkim rozwoju polskiej gospodarki!    W imieniu Stowarzyszenia RKW: