Zespół Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Łambinowicach

fot. Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu

Zespół Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN pod kierunkiem dr. Tomasza Borkowskiego, pracował na terenie Starego Cmentarza Jenieckiego w Łambinowicach. Celem działań było ustalenie miejsca pochówku żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Krajowej – jeńców stalagów Lamsdorf.

Pierwszy etap prac terenowych pozwolił ujawnić pojedyncze przedmioty użytku domowego, a także kilka elementów umundurowania, które zostaną przekazane do konserwacji. Odkryto także ślady obiektów budowlanych.

W Łambinowicach, w 1945r. zorganizowany został na podstawie rozporządzenia wojewody śląsko-dąbrowskiego Aleksandra Zawadzkiego przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Przetrzymywano w nim Ślązaków i Niemców (najliczniejszą grupą byli mieszkańcy 30 okolicznych miejscowości, głównie z powiatu niemodlińskiego i nyskiego – jako pierwszych przywieziono mieszkańców Bielic, jako jednych z ostatnich mieszkańców Łambinowic) czekających na przymusowe przesiedlenia w głąb Niemiec. Wśród nich byli niemieccy żołnierze, wracający z niewoli, członkowie SS, SA, NSDAP i organizacji nazistowskich oraz strażnicy z obozów jenieckich Lamsdorf.

Z drugiej strony do obozu trafiały także osoby deklarujące narodowość polską, np. powracający do Polski żołnierze armii Andersa, którzy wstąpili do niej po dezercji z Wehrmachtu, do którego wcielono ich wcześniej.

Więźniem Stalagu był również Rotmistrz Witold Pilecki.

Janusz Perkat

  • fot: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu
  • źródło: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu, Wikipedia

Get involved!

Comments

No comments yet