W Ustce nowe tablice przy szlakach turystycznych – wracamy do normalności?

Z nowych tablic informacyjnych zamontowanych przy szlakach turystycznych w Ustce, przechodzący tamtędy turyści oraz zainteresowani mieszkańcy dowiedzą się wiele o tamtejszej przyrodzie.


Dobiegł końca montaż nowych tablic informacyjnych przy szlakach turystycznych  w Ustce. Zainstalowano je w ramach projektu „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Województwa Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i w Sopocie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – informuje portal ustka.naszemiasto.pl.


Na tablicach umieszczono informacje na temat cennych ekosystemów oraz gatunków flory i fauny występujących na terenie Ustki oraz w okolicach miasta. Jak podaje portal: „Tablice zostały umieszczone przy Trakcie Solidarności, na terenach plaży zachodniej wzdłuż klifu, przy ul. Wczasowej, Rybackiej, Kościelniaka i Wilczej. Ponadto obiekty te stoją również przy plaży zachodniej oraz stawie Seekenmoor”.
Więcej informacji można znaleźć w portalu: https://ustka.naszemiasto.pl/ustka-zakonczyla-instalacje-tablic-informacyjnych-przy/ar/c7-7682521?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName​

Oprac. ŁC

Fotografia – źródło: www.slupczewski.pl, Michał Słupczewski – Fotografia Lotnicza

Dodaj komentarz