Szczecin nie zgadza się na Kamienie Pamięci

Kamienie Pamięci-Stolperstein, projekt niemieckiego artysty Guntera Demniga, to betonowa kostka z mosiężna tabliczką, montowaną w chodniku w pobliżu ostatniego miejsca  zamieszkania, upamiętniająca zamordowanych w czasie wojny Żydów. Gudrun Netter, urodzona w niemieckim mieście Stettin, wnioskowała o upamiętnienie jej ojca poprzez zamontowanie Kamienia Pamięci z jego nazwiskiem i datą śmierci w przestrzeni miejskiej Szczecina. Władze miasta nie wyraziły zgody kierując się opinią IPN, że mogłoby to sugerować, że sprawcami zbrodni byli Polacy. „IPN realizujący działania mające na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski nie może wyrazić zgody na pominięcie tego kluczowego faktu”.
Architekt miasta odpowiedział wnioskodawczyni w liście, że informacja na Kamieniu Pamięci powinna dotyczyć też faktu, że za śmierć ofiary odpowiada Rzesza Niemiecka.W polskich miastach pojawiły się już Kamienie Pamięci np. we Wrocławiu czy Słubicach, ale w każdym przypadku wiązało się to z bardzo długim, trudnym i złożonym postępowaniem. IPN w 2018 roku nie zgodził się na zamontowanie Kamieni Pamięci w Krakowie wyrażając opinię, że projekt jest „wysoce kontrowersyjny i sprzeczny z przyjętą w Polsce kulturą pamięci”. Podobnie w 2016 roku, IPN nie zgodził się na zamontowanie ich w Warszawie
Na podstawie jewish.pl
Obraz z pixabay.com

Dodaj komentarz