RZECZNIK PRAW DZIECKA: LAWINOWY WZROST INFORMACJI O NIEPRAWIDŁOWYM ZACHOWANIU CZĘŚCI NAUCZYCIELI WOBEC DZIECI


Lawinowy wzrost informacji o nieprawidłowym zachowaniu części nauczycieli wobec dzieci.

Nieprawidłowe zachowania, bardzo drastyczne, nawet kontakt fizyczny – bicie, zaklejanie ust, wulgarne słowa, a często zdarzały się nawet sytuacje seksualne. To powoduje, iż można wysnuć wniosek, że niekiedy kompetencji albo wiedzy o prawach dziecka brakuje – mówił Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, w poniedziałkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak w specjalnym wystąpieniu zaapelował do ministra nauki Wojciecha Murdzka o zmianę sposobu kształcenia nauczycieli w zakresie praw dziecka.  

– Po zmianie przepisów ustawy Karta Nauczyciela wprowadzono obowiązek zawiadamiania mnie, jako Rzecznika, o wszystkich postępowaniach dyscyplinarnych i wszczęciu postępowań. Co się okazało – mamy lawinowy wzrost informacji o nieprawidłowym zachowaniu części nauczycieli wobec dzieci. Nieprawidłowe zachowania, bardzo drastyczne, nawet kontakt fizyczny – bicie, zaklejanie ust, wulgarne słowa, a często zdarzały się nawet sytuacje seksualne, czyli mamy wprost do czynienia z czynami pedofilskimi. To powoduje, iż można wysnuć wniosek, że niekiedy kompetencji albo wiedzy o prawach dziecka brakuje – zwrócił uwagę Mikołaj Pawlak.

Apel do ministra Wojciecha Murdzka o przypomnienie przepisów dyscyplinarnych wobec nauczycieli oraz zmianę sposobu kształcenia nauczycieli został wystosowany po to, by uchronić przed agresywnym zachowaniem wobec dzieci. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka podzielone jest na dwie części.

– Z jednej strony, przypomnienie i zmobilizowanie nauczycieli i systemu edukacji nauczycieli do tego, żeby przypominać o trudnych przepisach. Z drugiej strony, zwracam uwagę na przygotowanie nauczycieli, szczególnie młodych, do tzw. edukacji włączającej, która dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami, które wkraczają w system edukacji uregulowanej w szkole. Często zdarza się, że nauczyciele sobie z tym nie radzą – (…) nie mają cierpliwości, niekiedy zdarzają się różne wybuchy emocjonalne albo zachowania, które nie licują, z tym, co byśmy uznawali za godność nauczyciela – zaznaczył gość „Aktualności dnia”.

– Być może to powściągnie niektórych przed zbyt agresywnym zachowaniem wobec dzieci, a z drugiej strony – przygotuje nauczycieli do najtrudniejszych zadań. Przecież wszystkie dzieci zasługują na możliwie pełną edukację wraz z rówieśnikami, by mogły dalej funkcjonować w społeczeństwie. Będą dobrze funkcjonowały w społeczeństwie jako osoby dorosłe, jeżeli w czasie edukacji szkolnej będą miały wyciągniętą rękę – chodzi o empatię, cierpliwość; często dochodzi do sytuacji, że nauczyciele przynoszą swoje problemy osobiste do szkoły i frustracja, zniechęcenie wychodzi w czasie lekcji – zauważył Rzecznik Praw Dziecka.

Mikołaj Pawlak podkreślił, że często nauczyciele sami mówią, że gdyby wiedzieli, że będą trudności na przykład z przyjęciem ucznia z niepełnosprawnością, to by więcej tego nie zrobili albo zajęliby się inną grupą, dlatego tak ważna jest zmiana w ich kształceniu.

– Uczelnie wyższe kształcące nauczycieli i pedagogów mają swoją autonomię, ale trzeba zwrócić uwagę na bardzo istotne aspekty, które być może nie dotyczą merytorycznej treści zajęć, ale dotyczą ogólnego całokształtu pozamerytorycznej części, która dla wielu jest bardzo ważna, a jednocześnie pokazuje pewne postawy naszym dzieciom – dodał rozmówca Radia Maryja.

Źródło: radiomaryja.pl

Dodaj komentarz